Редакция на документ и средни цени

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При редакция на документите в Microinvest Склад Pro има особеност при преизчисляване на средните цени.

Съдържание

Поведение на продукта

Средна цена се преизчислява при всяка операция Доставка. Като особеност за технологията на работа може да се отбележи автоматичното изключване на преизчисляване на средната цена при редакция на документ за Доставка. Аргументите за липсата на повторно преизчисляване идват от защита на данните. Като пример може да се посочи следната последователност на работа:

  1. Доставка N1 на Стока, 10 броя по 1 EUR, средна цена 1 EUR;
  2. Доставка N2 на Стока, 10 броя по 2 EUR, средна цена 1.50 EUR;
  3. Редакция на Доставка N2 и добавяне на допълнителна стока.

Ако бъде извършено ново преизчисляване на цената на стоката, то средната цена ще се промени на 1.66 EUR, което е невярно. Поради тази причина програмата не променя средната цена автоматично и допълнителната стока не участва в изчислението.

Основание за редакция

В общия случай основание за редакция на документа трябва да бъде промяната на данни за партньор, обект или оператор и в краен случай промяна на стоки, цени и количества. Въпреки това, при промяна на стоките и техните цени има правила за работа, които осигуряват правилното изчисляване на средната стойност на стоките.

Правила за работа

Microinvest Склад Pro предлага 3 решения за повторно преизчисляване на цените:

  1. При запис на редактираната Доставка програмата предлага преизчисляване на цените. Ако такова преизчисляване бъде направено, то всички среднопретеглени цени ще бъдат сметнати отново и коригирани в операциите;
  2. Чрез меню Редакция/Администриране/Сервизни функции/Преизчисляване на средна цена програмата активира пълно преизчисляване на цените на артикулите от избран документ. По този начин за всички стоки в документа ще бъдат проверени и коригирани всички цени за периода след този документ до края на операциите;
  3. Вместо редакция с добавяне на стока да се използва трансформация на документ в нов документ, като след това оригиналният документ да бъде изтрит. По този начин се извършва трансформация от доставка в доставка, старата доставка се изтрива, но новата съдържа добавените артикули и извършва преизчисление на цените, защото на практика това е напълно нов документ.

Други особености

Опасна операция е да се редактира Доставка със задна дата. Понякога се получава така, че данните вече са обработени и изпратени в счетоводството. Тогава промяната на всяка доставка променя отчетната стойност на стоките и изменя данните за счетоводството. Затова редакция на документите трябва да се прави с внимание и след като са преценени последствията за промяна на документ в миналото.

Неправилно използване

Съществуват много клиенти, които неправилно използват редакцията на документите. Те извършват следната последователност:

  1. Въвеждане на част от документа и запис на документа;
  2. Отваряне на документа в режим на редакция;
  3. Допълване на нови стоки и повторен запис на документа.

В тази ситуация новите стоки в документа няма да извършат преизчисление на средната цена и тя няма да се промени. Проблемът е видим незабавно, ако до момента няма въведена доставна цена. Правилната технология е в първия документ да се въвежда всичко или допълнителните стоки да се въвеждат като нова операция.

Полезни връзки

Лични инструменти