Резервации

от Wiki

Версия от 11:18, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Всеки пълноценен ресторант предлага резервация за избрани часове на своите клиенти. Тази технология е отлично развита в програмния продукт Microinvest Склад Pro Light и има своите предимства. Чрез системата за резервации и производство могат да се изпълнят много задачи по реалното управление на ресторантите и планиране на тяхната заетост.

Съдържание

Основа на резервациите

Microinvest Склад Pro Light позволява въвеждане на резервация за определен ден и час. Изградени са възможности избор на маса, указване на клиент, количество гости на масата и коментар в свободен текст. Информацията се съхранява в централната база от данни и програмния продукт следи за настъпване на указаното събитие.
Технологията позволява въвеждането на много резервации по различно време и на различни маси. След изтичане на определена резервация, нейното действие се деактивира и тя престава да бъде видима в таблицата с резервации на Microinvest Склад Pro Light.

Въвеждане на нов клиент при резервация

При въвеждане на резервация е разрешено създаване на нов клиент. По този начин може да се събере и класифицира информацията от всеки, който позвъни в ресторанта. Досието на клиента съдържа стандартните параметри от картона на партньора. Работата с единна база от данни позволява данните за клиента да са видими в целия комплекс от продукти. Еднократно въведен, новият клиент се добавя в таблицата с партньорите, достъпен е за редакция, изменения и допълване чрез бек офиса Microinvest Склад Pro. Разпределението на партньорите по групи може да се извърши още при въвеждане на информацията за него.
Като особеност трябва да се има предвид работата със сензорен екран и въвеждането на нов клиент. За целта е необходима екранна клавиатура. Такава може да се избере в Microinvest Склад Pro Light или да се използва вградената в Windows.

Уведомление за приближаваща резервация

Уведомлението за приближаваща резервация се извършва тихо, без отделни сигнали, забрани или промяна на интерфейса на програмата. Таблицата с избор на маси започва да се оцветява в червено с приближаване на часа на резервацията. По този начин всеки един сервитьор вижда, че времето на резервацията приближава и се съобразява с него. Едновременно с това масите са достъпни за въвеждане на нови поръчки и няма прекъсване на стандартния процес на работа.
Оцветяването на масите при приближаване на часа на резервацията е най-удачния подход за информиране на сервитьорите защото той е част от постоянната им работа и е напълно забележим без допълнителни действия. Принципът е следния – колкото е по-червена една маса, толкова по-наближава времето на резервация на масата.

Планиране на продуктите и суровините

Като неизменна част от резервациите са корпоративните и частните банкети. При тях се заемат голямо количество маси и присъства допълнителен елемент – планиране на суровините за производство на всички блюда. Чрез статията Планиране на банкет се обработват количествата на суровините, поръчани при съставянето на меню за банкет.

Други особености

Системата за резервации на маси и клиенти е мощен инструмент за управляване на заетостта на заведението. Едновременно с това чрез резервациите могат да се:

  1. Въвеждат нови партньори в ресторантски режим;
  2. Да се блокират маси поради различни причини;
  3. Да се внесе авансово плащане към съществуващ или нов клиент;
  4. Да се оставят съобщения между персонала при определени събития. Това се изпълнява чрез поставянето на коментар към нова резервация и избран потребител;
  5. Да се планират часове в автомивка, сауна, фитнес, руска баня и други обекти с предварително записване.

Резервациите имат многобройно приложение в реалния бизнес процес на ресторантите и заведенията. Практическото приложение се определя от конкретния случай на базата на вече изградената в програмния продукт функционалност.

Полезни връзки

Лични инструменти