Ресторант на няколко етажа

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В практиката често се срещат ресторанти, които са разположени на различни етажи или са имат няколко отделни зали. Създаването на такава система не е сложно, но има различни аспекти и особености в зависимост от нуждите на конкретния клиент.

Съдържание

Постановка на задачата

Разпределението на няколко зали може да се извърши по различен принцип. В зависимост от структурата на обекта, задачата се разделя на два общи случая:

  1. Ресторант с няколко зали и отделни кухни;
  2. Ресторант с няколко зали и обща кухня.

За двата различни случая има отделен подход, който е разгледан в настоящия материал.

Зали с отделни кухни

При ресторант с няколко зали (или няколко етажа) с отделни се използва разделение чрез диапазон на обектите. В този случай всяка кухня обслужва единствено собствения диапазон от обекти и има напълно независими количества на стоки и операции. Настройката се извършва по следния принцип:

  1. Създават се отделните кухни с кодове на обектите 100, 200, 300 и така нататък;
  2. Създават се масите към отделните кухни, които да са в определения диапазон. Например за Кухня 100, масите имат кодове от 1 до 99;
  3. На всяко отделно работно място се включва индивидуален диапазон на обектите. По този начин първото работно място обслужва Кухня 100 и маси от 1 до 99, второто работно място обслужва Кухня 200 с маси от 101 до 199 и т.н.

Създадени по този начин всички обекти са отделни, няма смесване на операции и наличности. По желание на собственика може да се зададат номерация по обекти, като по този начин всеки обект ще издава документи с индивидуална поредност.

Зали с обща кухня

При работата на ресторант с няколко зали и обща кухня се използва друга технология. Създаването на всички обекти е по стандартен начин, дефинира се една единствена Кухня с номер 100 и се създават маси с номера от 1 до 99. По изискване на клиента всички обекти могат да се направят в друг диапазон, например Кухня с номер 500 и маси от 401 до 499.
След като всички номенклатури са създадени се пристъпва към разделение на обектите. В този случай се използва графичното разпределение на обектите. Стъпките за това са следните:

  1. Microinvest Склад Pro Light се превключва за работа във визуален стил 3;
  2. Чрез графичния редактор на масите се създават няколко салона. Всеки салон съответства на определен етаж;
  3. Разпределят се салоните по сервитьори. Всеки вижда само своя салон и може да работи само в него. Това разделение е чрез настройка на правата на достъп.

С тази идея, въпреки, че всички обекти са заедно, чрез графичния редактор се прави ограничение на масите. Сервитьорите работят само с обектите, които виждат, като до другите обекти те нямат достъп. По този начин разделението е логическо на базата на графичното подреждане на масите по салони. Тъй като всички обекти работят в един диапазон, то производството се извършва от централна кухня и другите функции на програмата са стандартни.

При тази технология на работа основната отговорност пада върху графичното изграждане на салоните (етажите или залите) и само от администратора зависи правилната организация и разпределение на масите. Особено внимание трябва да се обърне върху дублираните елементи, като това може да са само общите части като Бар, Градина и т.н.

Други

Принципно е възможно да се създаде хибридна система, която да взаимства идеи и от двата вида разпределение на обектите. Това се определя от конкретната задача, като решението е достатъчно гъвкаво за да може да се превключва от единия режим към другия.
И при двете системи могат да се добавят различни ценови групи, филтри по групи от стоки и други индивидуални настройки на работното място. Тъй като настройките са по работни места, няма ограничение за функциите на всяко едно от работните места по отношение на интерфейс, права на достъп, защита и т.д.

Полезни връзки

Лични инструменти