Решенията „Сега и веднага“

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При внедряване на програмен продукт понякога възникват изисквания за изменения в програмните продукти. Част от тези изменения се обуславят от нормативните изисквания, прецизно се планират и се отнасят за множество клиенти. Други изменения са строго индивидуални и обслужват единствено частен интерес. Microinvest е компания, която непрекъснато развива своите продукти и с особена важност третира въпросите за усъвършенстване на системите. При това особено внимание се отдава на бързото изпълнение на задачите и пълната съвместимост със съществуващите системи. Много е важно да се обработят правилно спешните случаи и особено нетърпеливите клиенти, които искат решенията „Сега и веднага“.

Съдържание

Цикъл за създаване на програмните продукти

Компютърната система е съвкупност от много различни компоненти. Софтуерът е част от тази система и има свой цикъл за създаване на завършения продукт. Обикновено такъв цикъл се състои от следните фази:

  1. Проектиране на функциите или измененията. Анализ на възможните решения на поставената задача;
  2. Създаване на програмен код по предишната точка. Вмъкване на програмния код в основната програма;
  3. Тестване на продукта в цялата му дълбочина и анализ на възможните нежелателни взаимодействия;
  4. Компилиране на финална версия на продукта и предоставяне на клиента.

Всяко едно от тези действия има определен срок за изпълнение и от това зависи времето за реакция при предложение за изменения в програмния продукт. Допълнително трябва да се отбележи, че е възможно продуктите вече да са режим на тежка промяна и времето за изменения е много по-голямо, което се дължи на промяната и тестването на много функционалности.

Решения „Сега и веднага“

В практиката се срещат партньори, които искат промените да са незабавни, всичко да стане моментално. При компютърните продукти това е почти невъзможно, а в някои случай отнема изключително дълго време и се отразява върху много модули на програмния продукт. Този факт не се дължи на „лениви програмисти“, а е реалност от структурата на определен програмен продукт. Като пример може да се посочи един автомобил, който се движи напред и назад, но директно движение настрани е невъзможно. Затова понякога простите задачи изискват много подготовка и отнемат доста време.

Внедряването като процес

При внедряване на програмен продукт се анализират потребностите на отделния клиент. В процеса на анализ на действията, справките и резултатите могат да се наблюдават определени специфични особености в дейността на клиента. В този случай се предприемат следните стъпки:

  1. Анализира се необходимостта от промяна на бизнес процеса в съответствие на възможностите на програмния продукт и „пригаждане“ към неговите възможности;
  2. Въвеждат се допълнителни операции за обслужване на липсващите звена на бизнес процесите;
  3. Изменя се последователността на работа за да има правилно подреждане на операциите.

Този процес се провежда от технически специалист или партньор на Microinvest и отнема около 1-2 седмици. Ако нито една от тези алтернативи не устройва правилното построяване на системата, тогава се преминава към създаване на Техническо задание за промяна на програмния продукт. Това Техническо задание се одобрява от специалисти на Microinvest и едва тогава се пристъпва към реално изпълнение на заданието. От своя страна промяната на програмните продукти следва гореописаната последователност от няколко точки.

Често срещани грешки

Една от най-често срещаните грешки при внедряване на системите е желанието за промяна на програмния продукт преди да са анализирани и изчерпани всички други възможности. Това е изключително неправилна практика защото изкривява развитието на системата под индивидуален клиент или индивидуален проект. Промени от този вид имат свойството да са импулсивни, отразяват моментно отношение на един-единствен клиент и не водят до практическо разширяване на функционалните възможности на продукта.
Втора, често срещана грешка е желанието всички промени да се изграждат „Сега и веднага“. Промяната на системата изисква известна подготовка, необходимо е инвестиция (понякога неоправдана) в продукта и много сериозно тестване на програмния продукт. Също така понякога няма обективен анализ на въпросите и решението може да се съответства на реалните потребности на клиентите.

Изводи

Промяна на програмен продукт е много сериозно стъпка и трябва да се прави внимателно, след обстоен анализ на реалността, поставената задача и техническите възможности на съответната система. При клиенти, започнали изменения в програмните продукти е важно да се анализира целия процес преди да се пристъпи към реално изпълнение, това ще предотврати появяването на грешки и затруднения в последствие. Изпълнението на всичко „сега и веднага“ не е най-доброто решение при планиране и изграждане на комплексни системи. Вместо това е желателно да се използва последователен подход за работа и да се анализират вече съществуващите решения.

Полезни връзки

Лични инструменти