Роли в организацията

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

За да бъде успешна едно внедряване на система за автоматизация е важно правилно да се разпределят ролите на всички собственици, служители, оператори и други. За целта Microinvest препоръчва следната технология на работа:

 1. Анализ на ролята на всеки един потребител;
 2. Въвеждане на пароли и ограничения при работа с продуктите;
 3. Установяване на права за достъп на потребителите.

Съдържание

Анализ на ролите

Когато се създава система за автоматизация на процесите е много важно да се определят ролите на всеки един от участниците. Само по този начин може да се гарантира безпроблемна работа в организацията и ясно разграничаване на функциите на отделните оператори. Съветите, които могат да се напишат са:

 1. Дефиниране на йерархия на операторите;
 2. Определяне на достъпа до данните, например кой въвежда данните, кой може да редактира, достъп до справките и други;
 3. Определяне на процедури за изпълнение на рутинните задачи, например въвеждане на документ, генериране на експорт и други;
 4. Задаване на ролите и въвеждане на права на достъп на операторите.

Въвеждане на пароли

При въвеждане на паролите са важни следните принципи:

 1. Силни и индивидуални пароли, които са уникални за всеки потребител. Грешно е да се работи с пароли 1, 20, 123 и други популярни числови комбинации. Такива комбинации се отгатват лесно и практически се елиминира защитата с пароли.
 2. Правилно дефиниране на нивото на потребителите – собственици, администратори, управители и оператори. По-високото ниво може да промени парола на по-ниско, докато обратното не е възможно.
 3. При работа в ресторантски режим с Microinvest Склад Pro Light е важно паролите да са само с цифри. Във всички други случай не е от значение дали паролите са буквени, цифрови или комбинация то букви и цифри.

Установяване на права за достъп

След като са зададени нива на потребителите и съответни индивидуални пароли е важно да се установят правата на достъп. В продуктите на Microinvest правата на достъп се задават индивидуално за всеки потребител. Това се осъществява чрез:

 1. Меню Редакция/Администриране/Права за достъп в Microinvest Склад Pro;
 2. Бутон „Настройка”, след това Специални настройки и Права на достъп в Microinvest Склад Pro Light.

Други

Съществуват редица добри практики при дефиниране на правата на достъп на операторите.

 • При правилно проектирани и зададени права на достъп системите работят безпроблемно и елиминират възможността за грешка на операторите;
 • Единствено потребители с ниво на достъп «Собственик» може да променя правата на достъп на другите оператори;
 • Често срещан проблем е когато собствениците забравят паролите от своя профил и по този начин правата за достъп не могат да се променят;
 • Понякога се среща вариант, при който собственик забранява на себе си правата на достъп. След това няма технология за изменения на правата на достъп и системата не може да се промени.

Полезни връзки

Лични инструменти