Секции на чека при печат

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
 
Ред 59: Ред 59:
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
-
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
+
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]

Текуща версия към 08:19, 3 ноември 2017

Microinvest Склад Pro Light позволява създаване на индивидуални чекове за клиента чрез специално създадена скриптова система. При управление на стандартен POS принтер (кухненски принтер), програмният продукт дава възможност за дефиниране на визуален стил с различни параметри на чека, добавяне на специфична информация, печат на баркодове, на задължения на партньорите, електронни точки и друга информация за продажбата. Тези предимства позволяват изграждане на корпоративен стил на документите, адаптиране на чековете според изисквания на конкретния клиент и въвеждане на почти неограничено количество от различна информация.

Съдържание

Описание на структурата на чека

Един документ се състои от няколко отделни части, които се печатат последователно и заедно оформят целия документ. По този начин структурата на чека се разделя на 4 части:

 1. Headers. Това представлява заглавната част на чека и обикновено съдържа приветствие и данни за организацията (адрес, телефон, обект, управител и друга информация);
 2. Details. В тази секция се отпечатват данните за извършената продажба, например имената на стоките, цените, количества и други параметри на самата стока. Тази секция се разширява динамично в зависимост от броя стоки;
 3. Totals. Информация, обхващаща сумата на операцията. Тук са разположени общата сума, сумата на ДДС, видовете плащане и други;
 4. Footers. Крайна част на чека с обобщена информация, например общ брой артикули, дата, час, оператор, извършил продажбата и допълнителна информация за отстъпки или други промоции.

Тези части на чека се печатат винаги в този ред и определят основата на документа. Във всеки един ред може да се постави статична информация (която не се променя, например име на обекта) или динамична информация (тя се променя, например дата, сума или оператор).

Headers

Хедърите на чека представляват началните редове с приветствие, увод към същината на документа. Обикновено там се поставя информация за обекта с адрес, наименование, управител, данъчни номера и друга информация. В Header се поставя и клишето на таблицата със стоките. При съставяне на Header е желателно да се постигне максимално представителен вид на чека защото това е първото нещо, което се вижда от клиента. Header-а е важен, защото често съдържа параметри, които са задължителни от данъчна гледна точка.
При фискалните принтери е важно да се знае, че самият принтер поставя собствена информация преди Header-а, зададен от програмата и едва след това се печати информацията от програмата. Това е така, защото при фискалните принтери отварянето на фискален бон задължително отпечатва фискална информация, която е индивидуална и се съдържа в паметта на принтера. По този начин програмата може да постави своя информация чак след като стандартната информация е била отпечатана. Стандартната информация от чека може да се променя със сервизния софтуер, предвиден от производителя на принтера.

Details

Най-интересната секция от документа е междинната част с детайлите по операцията. Тази секция се нарича Details и съдържа по един ред (или група редове) за всяка стока по отделно. В секцията с детайли обикновено се поставя следната информация:

 1. Наименование на стоката;
 2. Количество на стоката;
 3. Цена на стоката;
 4. Сума на реда, обикновено това е Цена х Количество;
 5. Отстъпки, описание на стоката, допълнителни параметри на стоката и други.

При детайлите е важно да се пресъздаде икономическата структура на продажбата, стоките с техните цени и други параметри. Затова съществуват няколко различни скрипта, в зависимост от потребностите на клиентите.
При фискалните принтери има много строги ограничения в тази информация. Програмата не може да контролира разположението, реквизитите и другите параметри на стоките, самият принтер определя какво и как ще се печати. Форматирането на чека е в съответствие със законовите разпоредби и разположението е предварително определено от производителя. Затова при работа с фискален принтер, секцията Details не се изпълнява и е без значение какво е въведено в нея. Тези ограничения са създадени от производителите на фискални принтери още в момента на лицензиране на устройството, като Microinvest не може да промени този статус. Затова е важно да се знае, че при фискални принтери тази секция е без значение.

Totals

След отпечатването на информацията за стоките е ред на сумите на документа. В секция Totals се печатат сумите да документа, данъчните ставки и параметрите за плащане. Именно тук се поставят редовете за отстъпка (сума и процент), вида на данъка, разделен по данъчни групи и вида на плащане (в брой, по сметка, чрез карта или с ваучер). В секцията с тоталите на документ може да се направи цялостна рекапитулация на сделката и да се обобщи финансовата информация на документа.
При фискалните принтери има много строги ограничения в тотала на документа. Програмата не може да контролира разположението и другите параметри на сумите, самият принтер пресмята и определя какво и как ще се печати. Форматирането на чека е в съответствие със законовите разпоредби и разположението е предварително определено от производителя. Затова при работа с фискален принтер, секцията Totals не се изпълнява и е без значение какво е въведено в нея. Тези ограничения са създадени от производителите на фискални принтери още в момента на лицензиране на устройството, като Microinvest не може да промени този статус. Затова е важно да се знае, че при фискални принтери тази секция е без значение.

Footers

Футерите завършват документа и могат да представят информация за извършената сделка. Обикновено в тях има параметри като дата и час, оператор по сделката, общо количество от стоките, пожелание за следващо посещение в обекта и информация за промоции, акции, отстъпки, талони и други примамливи предложение към клиентите. Тази секция е в свободен формат и само от потребителите зависи какво информация ще бъде поставена вътре.
Фискалните принтери сами поставят информация след Footer-а, зададен от програмата, като често там стои признака за фискален чек, съответен държавен фискален знак, номер на чека, дата и други параметри в съответствие с регионалното законодателство. Стандартната информация в чека може да се променя със сервизния софтуер, предвиден от производителя на принтера, но фискалния знак задължително трябва да присъства.

Промяна на броя елементи на чека

Много често се налага увеличаване на броя на елементите от съответната секция на чека. Обикновено в програмата са зададени следните стандартни позиции:

 1. Headers съдържа 8 позиции. Това е стандартната настройка на програмата;
 2. Details съдържа 4 позиции. Това е стандартната настройка на програмата;
 3. Totals съдържа 10 позиции. Това е стандартната настройка на програмата;
 4. Footers съдържа 8 позиции. Това е стандартната настройка на програмата.

При съставяне на по-големи информационни чекове се налага разполагане на повече информация от тази, която е поставена в чека. Затова са предвидени параметри за разширяване на размера на чековете. Тези параметри се въвеждат в конфигурационния файл на Microinvest Склад Pro Light:

 1. Headers=15 разширява броя на хедърите до 15 елемента;
 2. Details=5 разширява броя на редовете с детайли на стоките до 5 елемента;
 3. Totals=12 разширява броя на редовете със суми на документа до 12 елемента;
 4. Footers=15 разширява броя на футерите до 15 елемента.

Тези параметри са индивидуални за всяко отделно устройство в системата затова трябва да се добавят именно в неговата секция на конфигурационния файл. Максималната стойност на параметрите е 99 и в никакъв случай не трябва да се превишава.

Особеност на фискалните принтери

Като резюме на фискалните принтери трябва да се отбележи особеността за печат на документите. Най-общо казано ограниченията и възможностите са следните:

 1. При отваряне на фискален документ самия принтер отпечатва информация заглавие на фискалния чек. Това се осъществява преди какъвто и да е друг печат от страна на програмата. Затова винаги в началото стои заглавие, което сам принтерът е поставил. То може да се променя само с неговия сервизен софтуер;
 2. След като шапката на чека е отпечатана, фискалният принтер отпечатва редовете от Header-а, настроен в програмата. При част от принтерите се отпечатват всички редове на Header-а, при други се отпечатват само първите 6 реда. Това ограничение е въведено от производителите на принтерите за да не може да се вмъкне объркваща клиента информация;
 3. След отпечатването на Header-а се отпечатват стоките от принтера. При това цялата секция Details се прескача, настройките се игнорират и принтерът сам определя какви стоки ще се печатат и с какво форматиране. Това не подлежи на контрол от програмата и е част от вътрешните функции на принтер, зададени от неговия производител. По този начин секция Details въобще не влияе върху информацията на чека;
 4. Следва отпечатването на тоталите. Тази секция съдържа финансова информация и затова фискалният принтер я съставя сам, без значение от настройките на секция Details. Шаблоните за печат са зададени от производителя на принтера и не се променят чрез настройка на програмата;
 5. Края на чека съдържа информация от секция Footers. Там могат да се отпечатат няколко реда от програмата, като накрая самият принтер поставя сервизна информация. Първите редове се определят от настройката на Footers, последните са фабрично зададени от производителя на принтера и не могат да се променят.

Особеност на фискалните принтери е невъзможността да променят своя шрифт на печат и удебеление. Това е нарочно направено за да не може потребителят да направи наподобяване на фискален чек и да отпечата подвеждаща клиента информация.

Други

Вида на фискалните, служебни и кухненски чекове е от огромно значение за ефективната работа на обекта. В този документ може да се постави привлекателна информация, да се създаде красив външен вид, да се опишат промоции или други предимства на търговския обект. Чекът е документ, който всеки клиент отнася в къщи и който съдържа данни за извършената продажба. Затова е много важно да се предостави правилна информация и да се заинтересува клиента за следваща покупка в търговския обект на организацията.
Управлението на вида на чека е виртуозна задача, но се отблагодарява чрез подобряване на цялостната презентация на обекта и вида на документите, които се предоставят на клиентите. Много интересна разновидност са чековете с анкета и чековете с еднократна карта за отстъпка.

Полезни връзки

Лични инструменти