Скриване на колони

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява скриване на определени колони от таблиците. С цел защита на данните е възможно колоните Количество и Доставна цена да станат невидими за определени потребители.

Съдържание

Настройка на колоните

Настройките за колонките количество и цена се намират в меню Други/Настройки. Избира се потребителят, за който ще се изпълнят настройките и се избира „Операции” от лявата част но прозореца. Чрез настройките „Скриване на доставните цени” е възможно да се управлява визуализацията на колоната с доставните цени. Аналогичен на този принцип е и настройката „Скриване на количествата” в таблицата със стоките, която се намира под гореспомената настройка „Скриване на доставните цени“. Настройката може да се приложи за един определен потребител или за цялата програма.

Управление на колоните

Възможността за скриване на колоните количество и цена е евентуална защита от операторите, при положение че собственика на дадения обект не желае някой от работниците му да виждат доставната цена на стоките. При скриване на доставната цена, тя се скрива в прозореца за избор на стоки по време на продажба, доставка, създаване на нова стока и в справките. Скриването на колона Количество в таблицата със стоките е заради клиентите, за да нямат възможност да видят какво количество има от този артикул, дори и ако надникнат в монитора на касиера, който работи с програмата.
Същата защита помага и срещу това, служителят да не разбира какво количество имате в наличност, но е важно да отбележим, че в справките се визуализира колонката с количество.

Работно място на касиера

Аналогични настройки има и за работното място на касиерите. Там настройката се извършва локално, за цялата система и защитава конфиденциални за собствениците данни от операторите в обекта.


Полезни връзки

Лични инструменти