Следвайте нашите препоръки

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Всяка система има определени характеристики и се подчинява на архитектурата, зададена от нейния проектант и производител. Затова има определени препоръки, които е желателно да се следват за да може да се получи максимален ефект от внедряването на системата. Оптималните резултати се постигат при стриктно съблюдаване на стъпките, посочени от създателите на системата. Практическата работа показва, че ако не се спазват предписаните стъпки, времето за внедряване силно нараства и се появяват нереални проблеми.

Съдържание

Постулати на системата

При проектиране на софтуерна система се разчита на опита на проектантите, консултантите и програмистите. Всяко едно от тези звена влага собствени идеи и постига зададените резултати. Затова при внедряване на системата е важно да се следват всички основни идеи за които е разработена определена система. Отклонението от тези идеи води до силно влошаване на резултатите и съответно до по-лошо функциониране на цялостната система. Един от най-важните постулати при внедряване на компютърна система е правилното създаване процесите и изпълнение на препоръките, залегнали в софтуера.
Продуктите на Microinvest са характерни със своята простота и лесно изучаване. Затова основен акцент на системите е залегнал върху постулатите:

 • Лесни за работа и прости за изучаване;
 • Достъпни за широк кръг от потребители;
 • Гъвкави в приложението за много различни обекти;
 • Универсални за използване.

Именно тези характеристики правят продуктите на Microinvest достъпни за широк кръг от потребители и позволяват да автоматизирате почти всеки стандартен търговски бизнес. А това са 95% от клиентите, от най-малките обекти до търговски центрове с множество ресторанти, кафета, клубове и магазини. При тях процесите са подобни и внедряването е лесно, бързо и много ефективно.

Факторите „Цена“ и „Време“

Често срещана грешка е отделянето на много време за решаване на миниатюрни проблеми, което води до разхищение на ресурс. И ако всичко това се анализира и оцени, пред мениджърите се получава много висок разход. Факторите „Цена“ и „Време“ са определящи:

 1. Всяка извършена работа има своята цена. Дори ако процесът на внедряване е безплатен за клиента, то съответния специалист отделя от своя ресурс, което има съответната цена (заплата, разходи, време и усилия);
 2. Времето е фактор, който не може да се компенсира, изразходваното време няма как да се купи повторно, затова при изграждане на всяка система много внимателно трябва да се анализира инвестицията във „Време“;
 3. Практически се наблюдава, че 95% от задачите се изпълняват само за 5% от времето, останалите 95% от изразходваното време се отделя именно на последните 5% от задачите. Затова е важно да се отделят важните задачи и да се елиминират времеемките. При това често се оказва, че тези 5% от задачите няма особено влияние върху бизнеса, не са определящи за печалбите и са индивидуални претенции без особено значение.

При изграждане на всяка една система е задължително да се върви по пътя на „най-малкото съпротивление“, което винаги съвпада с препоръките на производителя на софтуера. Когато се следват препоръките (версия на операционната система, метод на инсталация, препоръчителни настройки и принцип на работа на операторите), тогава процесът на внедряване върви бързо и себестойността на системата е ниска. Пътят „срещу течението“ е тежък и изтощителен за всички – клиент, технически специалист и производител на софтуера.

Правилна технология

Успешно внедряване на продуктите на Microinvest изисква съблюдаване на техническите параметри и препоръките на специалистите:

 1. Винаги да се инсталират последни версии на продуктите;
 2. Да се използват само препоръчаните конфигурации;
 3. При избор и инсталация на SQL сървър безпрекословно да се следват инструкциите;
 4. Работният процес на операторите да е точно по препоръките, залегнали в софтуера.

Изпълнението на тези стъпки не е сложно, но винаги води до брилянтни резултати. Също така по този път са описани евентуалните затруднения, предложен е изход от тази трудности и всичко това е тествано и доказано работещо при хиляди клиенти. Затова е много важно да се следва правилната технология и да се работи именно по нея.

Неправилна технология

Неправилната технология е когато техническия специалист не следва указанията от Microinvest. Примерни възможности са:

 1. При инсталация се избира неправилен SQL сървър, съответно заради грешна локализация програмите не работят и се отделя много време за поправка;
 2. Операционната система не е стабилна, възникват много и сложни грешки, отстраняването им е бавно и мъчително;
 3. Вместо да се използва проектираната технология се измислят нови функции, които само усложняват процесите. Едновременно с това новите функции не носят никаква добавена стойност на бизнеса, това са някакви виртуални предимства, без практическо значение;
 4. Връзката между работните станции, принтерите, периферните устройства и компютрите да е по препоръчаните технически спецификации. Когато това не се спазва се получават разнообразни грешки и се губи много време.

Следствията от този списък са само част от възможните трудности. При това указаните трудности са следствие на неспазване на технологията. Резултатите са лоши и от това страдат всички. Загубите са основно във финансово изражение, но също така се внася недоверие в продуктите и способностите на техническите специалисти за справяне с възникналата ситуация.

Постоянно експериментиране

Съществуват партньори, които непрекъснато експериментират със софтуера и създават невъзможни конфигурации и решения. Дори при ясно написани инструкции се наблюдава неспазване на технологията и странни конфигурации. Всичко това много затруднява процеса на внедряване на софтуера и прави системите неустойчиви.
Партньорите, които не спазват препоръките и постоянно експериментират имат най-много проблеми, техните клиенти са недоволни и се отделя много време за елиминиране на трудностите. При тях недоволството е част от ежедневието, но често те не анализират произхода и първопричината за това.
Неспазването на технологията, препоръчана от Microinvest води до следните резултати:

 1. Появяват се нови проблеми, непознати досега и изискващи време за анализ и решение. Всички работят за да свършат напълно безсмислена работа;
 2. Губи се много време за да се проверяват различни казуси, нестандартни и специфични. Провежда се анализ за да се разбере защо нещо не работи когато то самото е поставено в неспецифични условия;
 3. Продуктите работят в неестествен режим и дават по-лоши резултати, оптимизират се фактори, които не би трябвало да съществуват при нормална дейност на системата;
 4. Общото време за внедряване е много голямо, съответно по-скъпо, специалистите хвърлят много труд, но възвращаемостта е много ниска.

Изводите са логични, неспазването на препоръчителната технология води до финансови загуби и сложност при настройка на програмите. Всички са недоволни, дори и при справяне на проблема се получава същия резултат, който би бил при правилната технология, но без загуба на всички тези усилия и време.

Други

Указаните съвети са следствие на многогодишен опит, работа с много клиенти и анализ на възникналите трудности. Много често партньорите не следват технологията, което веднага въвежда нереални трудности. Това рефлектира върху сложността на проекта и затруднява процеса. Следването на препоръките дава възможност за повече успешни внедрявания, намалява времето за работа и съответно генерира по-високи приходи. От своя страна производителят на софтуер се старае да обхване стандартната ситуация и да предложи решение на основната част от клиентите, без да се задълбочава в силно индивидуални ситуации, които не се повтарят при друг клиент или друг тип бизнес.
При правилно следване на технологията, внедряването върви „като по учебник“ и това веднага се вижда чрез отлични резултати и перфектно съотношение време/усилия/проект.

Полезни връзки

Лични инструменти