Сложно производство

от Wiki

Версия от 09:03, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Сложното производство е универсален модул за производство, който изпълнява повторяеми процеси на производство, описани в сложна рецепта. Чрез това производство могат едновременно да се произвеждат няколко продукта, които имат постоянно и предварително дефинирано съотношение на суровините. При процеса се обработват една или няколко суровини, като е възможност изходният продукт е един или няколко.

Съдържание

Характеристики на производството

При сложното производство може да се срещнат следните ситуации:

  • От една суровина се получава едни продукт. Това е процес на трансформация;
  • От няколко суровини се получава едни продукт. Това е процес на обединяване;
  • От една суровина се получават няколко продукта. Това е процес на разпад;
  • От няколко суровини се получават няколко продукта. Това също е процес на разпад;

Изборът на технологията на работа зависи само поставената задача и се изпълнява по един и същ начин.

Отличия спрямо стандартното производство

Стандартното производство използва сложен алгоритъм за разпределение на себестойността, които е описан в следната статия: При производството се изпълняват следните стъпки:

  • Изчислява се необходимото количество от суровите като рецептата се умножи по зададеното количество за производство;
  • Суровините се намаляват като количества, продуктите се увеличават в съотношението на избраната рецепта.

Важно е да се отбележи, че при сложното производство се изисква правилно въвеждане на цената на дребно на всички суровини и материали.

Отличия спрямо директното производство

Сложното производство се отличава от директното производство по единствено по това, че при сложното производство се използва предварително въведена рецепта. При това производство сумата от себестойността на суровините е равна на сумата от себестойността на продуктите.

Документи и справки

След изпълнение на сложно производство, съответните документи и справки са достъпни чрез меню Редакция и Отчети, подменю Сложно производство. Изчисленията на себестойността също се извършват в реално време.

Област на приложение

Най-добрият пример за използване на сложно производство са цехове за преработка на месо, птици или в автосервизи. В тях се задава твърда рецепта за работа и тя стриктно се изпълнява. Промените в рецептите са рядкост, съществува висока повторяемост на процеса.

Особености

Сложното производство произвежда съотношение от няколко продукта. Когато се промени количеството на един от продуктите, променя се цялото съотношение на всички необходими суровини.

Полезни връзки

Лични инструменти