Сортиране по цифров код

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest кода на стоката е параметър, който може да приема всяка буквено-цифрова стойност. Програмите използват кода за бързо търсене на стоките, като не се интересуват от неговия формат и съдържание. В разрез със съдържанието на кода, програмите обработват кода по различен начин.

Съдържание

Вътрешно представяне на кода

Продуктите на Microinvest съхраняват кода като текст. Затова има няколко характеристики, които са важни за правилната работа на продуктите. Накратко:

 • Съхраняването на текстово съдържание представлява поредица от символи с произволно значение, понякога число, понякога текст;
 • Сортирането на символна поредица е различно от сортирането на числа. При символна поредица се сравнява всяка една позиция по отделно и не се наблюдава общото съдържание на полето.

Указаните особености за сравняване по нарастващ ред на всеки символ биха накарали подредбата на числа да изглежда странна в очите на неспециалист. Така например, стойностите 1, 2, 10, 11, 20, 21, 22, 201 биха се сортирали в следния ред:

 • 1, което е най-малкият символ;
 • 10, първият символ 1 е по- малък от следващите го 2-ки;
 • 11, когато първият символ е еднакъв, вторият символ определя реда;
 • 2, след изчерпване на всички символи с 1 в началото, следва 2-ка;
 • 20, следващия най-малък символ, при равен първи символ;
 • 201, същото, като по-горния ред;
 • 21, след като вторият символ е 0, идва ред на 1-ца;
 • 22, това е последния символ.

От написаното следва, че за компютъра правилната подредба е 1, 10, 11, 2, 20, 201, 21 и 22, като това е правилно от гледна точка на данните.

Код като число

За да се направи число, което отговаря на символния код, продуктите на Microinvest имат специална настройка – Сортиране по цифров код. Когато тази настройка е активна, в реално време всички кодове се преобразуват до цифри и тогава се обработват като числа. В този случай поредицата, посочена по-горе, би имала следната сортировка: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 22, 201. Този начин за представяне е по-логичен за потребителите, но това ограничава използването на кодове от вида FT503G15.
Именно затова в първоначалната конфигурация на продукта настройката за сортировка по цифров код е изключена. Тя трябва да се активира единствено, ако операторът желае кодът да бъде обработван като числа.

Важни особености

Съществуват няколко важни особености при работата с включена настройка за „Сортировка по цифров код“. Основните особености са:

 1. Има леко забавяне при визуализацията на стоките, което се наблюдава при големи номенклатури;
 2. Търсенето по код също се забавя незабележимо, като процесорът се натоварва много повече от режима с изключена сортировка по цифров код;
 3. Всички кодове трябва да се въвеждат изключително с цифри, без участието на букви;
 4. Забранено е използването на точки и запетаи в кода, тъй като те се третират като десетични символи и променят реда на числата. Грешка предизвиква възможността за въвеждане на две точки в един и същ код, например 123.456.789;
 5. Има ограничение на големината на кода, което е наложено от вида на базата данни.

При активна настройка „Сортиране по цифров код“, настоящите особености трябва да се спазват стриктно, тъй като те са определящи за правилната работа на продукта.

Други

Промяната на настройката за „Сортиране по цифров код“ не влияе върху данните, които са записани в базата. Поради тази причина настройката може да бъде променяна многократно, като единствено от потребителите зависи желания режим на работа на програмата с оптимално управление на номенклатурата. Обработката на сортирането по цифров зависи и от самите продукти, като тяхното поведение е различно:

 • При Microinvest Склад Pro, активна настройка и грешен цифров код (например с букви или с 2 точки в един код), програмата продължава своята работа и сортира тези стоки в края на списъка;
 • При Microinvest Склад Pro Light, активна настройка и грешен цифров код (например с букви или с 2 точки в един код), програмата не може да визуализира списъкът със стоки и издава съобщение за грешка с конвертиране на данните.

Полезни връзки

Лични инструменти