Специализация на продуктите

от Wiki

Версия от 11:42, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Всеки продукт от серията Microinvest Склад Pro има отделна специализация. Следва кратко описание на продуктите и тяхната специализация.

Съдържание

Microinvest Склад Pro

Това е основният продукт, или така наречения Back Office. Този продукт позволява въвеждането на номенклатурите, управление на базата от данни, потребителите и основните настройки. Продуктът е централен за създаване на организацията на компанията и генериране на отчетите. Практически всяка фирма инсталира и използва Microinvest Склад Pro като централно работно място.

Microinvest Склад Pro Light

Високоспециализиран модул за автоматизация на работното място на оператора, касиера и сервитьора. Това представлява ефективен Front Office и включва технологии за управление на фискални устройства, кухненски принтери, клиентски дисплеи и четци на карти. Продуктът работи в постоянна връзка с централната база от данни, като позволява всички операции да се отразяват в реално време. Един и същ програмен продукт осигурява два различни интерфейса – Магазин и Ресторант.

Microinvest Склад Pro Web

Специализиран програмен продукт, който осигурява работа чрез Internet, чрез браузер, от отдалечено работно място. Програмата позволява инсталирането на централен Web сървър, при което от всяка точна на света могат да се изпълняват операции и да се извършват справки.

Microinvest Склад Pro Mobile

Версия на програмата за работа с PocketPC. Продуктът позволява да се изпълняват основните операции (Доставки, Продажби, Ревизия, Дебитни, Кредитни известия и плащания) чрез мобилен компютър. Изградени са възможности за работа в реално време чрез GSM/GPRS или автономна работа и обмен на данните вечер. Продуктът е особено ефективен за инвентаризации чрез мобилен терминал.

Microinvest Електронен Магазин

Специализиран програмен продукт, който позволява изграждане на Електронен магазин и неговото публикуване в Internet. Изградена е технология за визуализация на стоките по групи, поръчки и управление на наличностите и цените. Програмата работи върху Windows IIS.

Microinvest Баркод Принтер Pro

Програма за съставяне на етикети и тяхното отпечатване. Продуктът позволява отпечатване на етикети чрез произволен принтер, етикиращ, лазерен или мастилено струен. Същият този продукт автоматизира и създаването на „ценники” и ценови листи.

Microinvest Nutrition Calculator

Автоматична таблица за калкулация на енергетическата стойност на рецептите и блюдата. Чрез Microinvest Nutrition Calculator се създават технологически и калкулационни карти, както и разпределение на себестойността на продуктите.

Microinvest Camera Transmitter

Интегриран модул за връзка между търговските системи на Microinvest и видеонаблюдение. Чрез Microinvest Camera Transmitter работното място на касиера може да предава данни към видеокамерите и да поставя субтитри за всяка една извършена операция.

Microinvest Архи Pro

Система за периодично архивиране на данните от MDB файл или SQL сървър. Microinvest Архи Pro позволява гарантиране на работоспособността на системата срещу хардуерна или друга повреда. Продуктът работа автономно и се интегрира с всяка една от системите на Microinvest.

Microinvest ККМ Мениджър

Спомагателен програмен продукт за програмиране и управление на фискални принтери от Инкотекс и Мультисофт. Чрез Microinvest ККМ Мениджър е възможно програмирането на лого, пароли на операторите, данъчни групи и други параметри на принтерите.

Microinvest Serial Driver

Програма за управление на периферни устройства, свързани към COM порт или USB. Microinvest Serial Driver е универсален драйвер за различни устройства, които могат да се интегрират в Microinvest Склад Pro. Списъкът с поддържани устройства е четци на магнитни карти, баркод скенери, RFID четци и други.

Microinvest Cyber Cafe

Web технология за работа в ресторант, при което клиентите могат да поръчват чрез мобилни устройства, PDA и телефони с WiFi, при което сервитьорите получават поръчките и ги изпълняват. Програмата работа като разширение на възможностите на Microinvest Склад Pro Light.

Microinvest Caller ID

Автоматизиран модул за разпознаване на клиентите по телефона и генериране на операция Поръчка или Продажба. При обаждане по телефона, името на клиента се асоциира с телефонния му номер и се елиминира търсенето на клиента по базата от данни. Програмата работа като разширение на възможностите на Microinvest Склад Pro Light.

Microinvest Data Collector

Система за интегриране на мобилни терминали в продуктите на Microinvest. Чрез този продукт данните, събрани в мобилния терминал се трансформират в операция и могат да се запишат директно в базата от данни, като напълно се автоматизират процесите за продажба и инвентаризация на склада.

Microinvest Utility Center

Център за обмен на данни между Microinvest Склад Pro и други приложения или автономни устройства. Microinvest Utility Center позволява двупосочен обмен на данни, като така осигурява интеграция между различни системи. Системи от този клас позволяват свързване на касови апарати към централната база от данни.

Полезни връзки

Лични инструменти