Специални символи в номенклатурата

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
 
Ред 29: Ред 29:
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
-
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
+
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]

Текуща версия към 08:24, 3 ноември 2017

В практиката се срещат ситуации, когато клиентите опитват да въведат специални и служебни символи в номенклатурата. И докато при определени ситуации програмният продукт може да бъде „излъган“ и да ги приеме, то в други ситуации това моментално нарушава неговата стабилна работа и води до неочаквани резултати. Настоящата статия разглежда специалните символи, тяхното предназначение и използване. Особено внимание е обърнато върху потенциалните проблеми, които могат да се появят при работа с такива символи и мерките за предотвратяването им.

Съдържание

Специалните символи в компютърната техника

С навлизането на компютрите, в ежедневния живот се появиха редица нови елементи. Част от тях е изменението на набора от символи, който използваме в съвременния динамичен свят. При по-старите документи, при използването на пишещи машини и текстове, писани на ръка напълно отсъстват символи със специално значение. Документите се състоят от главни и малки букви, точка, запетая и препинателните знаци. Затова въвеждането на специалните символи се дължи единствено на компютърната техника.
От своя страна специалните символи имат определено влияние върху поведението на компютрите. Например символите * и / и \ не могат да са част от имената на файловете. Тяхното значение е по-специално и се обработва различно от файловата система. Ограничения от този вид са много и разнообразни. Затова един от съветите е минимално да се използват специални символи при работа с продуктите на Microinvest.

Класове и ограничения при специалните символи

Съществуват няколко категории специални символи. Всяка една от категориите придава определено действие на операционната система, на файловата структура или на работата на SQL сървъра. Като примерно разделение по категории са символите:

  1. Символи, които влияят на файловата система. Това са * : ? / и \. Тези символи не могат да се използват в името на базата от данни. Също така е ограничено тяхното използване при потребителите на SQL сървърите и името на базата в SQL сървъра;
  2. Символи, които влияят на работата на SQL сървъра. Това са ‘ “ % * и {}. Те се интерпретират като оператори за базата данни и променят поведението на сървъра;
  3. Символи, които влияят на самата програма. При част от справките символи като * и % добавят параметри на филтъра и не могат да са част от имената на стоките;
  4. Символи, които влияят на периферните устройства. При част от устройствата специалните символи предизвикват определено действие и могат да променят поведението на устройството.

Всеки един от показаните примери има и допълнително действие. Затова съвета на специалистите е да не се въвеждат такива символи в ежедневната работа.

Мерки в програмите и ограничения

При дизайна и създаването на програмните продукти на Microinvest е обърнато специално внимание на символите, които са извън стандартната азбука и имат специално значение за компютърната техника. Програмата се опитва да елиминира всички тези символи още в момента на въвеждането им от оператора. Едновременно с това съществуват няколко способа, при които програмата може да бъде „излъгана“ и специалните символи да прескочат ограниченията. Като пример за това е:

  1. Използването на Copy & Paste вместо въвеждане с клавиатурата. Това може да елиминира филтъра в някои ситуации;
  2. Импорт на данни от външен файл, без използване на директното въвеждане на информацията. В този случай данните директно постъпват в базата, с минимални на брой проверки;
  3. Променя на съдържанието директно в таблиците на базата от данни. Това е ситуация, при която програма въобще няма контрол върху действията на операторите;
  4. Предаване на файлове за обмен, които имат недопустими символи в себе си. Тук се разчита на проверка на предаващата страна, приемащата страна (в случая Microinvest Склад Pro) само обработва постъпилата информация.

За правилното функциониране на продукта е от жизнено важно значение да не се допуска нито една от посочените технологии за заобикаляне на ограниченията. Всяко действие в противоречие на посочените правила води до объркване на данните и сложно смесване на базата данни.

Специални символи и периферни устройства

Специалните символи имат значение не само при стандартната работа на продуктите, но и при връзката с периферни устройства. При много от фискалните принтери звездата * е знак за умножение на цена и количество и се интерпретира погрешно ако тя има участие в името на стоката. Затова част от тези устройства не приемат символи от този вид. Същото важи за други устройства, които не приемат точка-запетая в името на стоката. Общото на тези ограничения е моменталния срив в работата на устройството и неговото блокиране. Това също е основателна причина да се избягва използването на такива символи в номенклатурата. И докато компютърната система е по-толерантна към определени символи, в периферните устройства има стриктно ограничение на набора от допустими знаци и няма никаква възможност за неговата промяна. Също така за пример може да се посочи символа „тире“, който пред цифрите означава отрицателна стойност на параметъра.

Изводи

Стабилната работа на програмата изисква минимално използване на специални символи, дори тяхното пълно елиминиране. Съветът на специалистите е да се използва само стандартния набор от букви и цифри от съответната държава и азбука. Това рязко намалява броя на неочакваните събития и подобрява стабилността на цялата система. Едновременно с това няма никаква загуба по отношение на въвежданата информация и получените справки.

Полезни връзки

Лични инструменти