Специални ценови правила

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro има редица възможности, които са достъпни само за висококвалифицирани специалисти и технически грамотни потребители. Тези функции предлагат разширение на стандартните операции за изпълнение на специализирани задачи. Като част от тях са възможностите за възпроизвеждане на звук или предварително подготвен запис, създаване на подчинена операция от друга операция, управление на вътрешните параметри на операцията и други. Чрез детайлно описание на възможностите и приложението ще посочим практически примери за използването на такава функционалност.

Съдържание

Разширени ценови правила

Стандартните ценови правила са направени максимално удобно за потребител без технически знания и без опит в компютърната техника. Съветникът за създаване на ценови правила помага за лесно изпълнение на ежедневните действия на потребителите, като ги оптимизира в процеса на въвеждане, подбор на номенклатури, последователност от действия и приоритет за изпълнение. Процесът е направен прост и ефективен, но е лишен от гъвкавост за реализация на авангардни възможности.
Авангардните възможности, които програмата предлага са:

 1. Начисляване на бонус електронни точки при запис на операцията;
 2. Възпроизвеждане на звук от компютъра при определени условия и запис на операцията;
 3. Създаване на допълнителна операция като следствие на основната операция при запис;
 4. Управление на „Амбалаж“ при продажба.

Като допълнение на предходното, разширените ценови правила могат да изпълнят:

 1. Добавяне на допълнителна платена услуга като процент от стойността на операцията;
 2. Ограничение за плащане само с карта;
 3. Проследяване на рожден ден на клиента;
 4. Отстъпка от оборота над определен праг, но само за изминалия месец;
 5. Спиране на операцията при надхвърлен лимит;
 6. Продажба от различна ценова група при изпълнение на зададено условия.

Документация и примери за посочените възможности са достъпни в партньорската част на сайта, както и в прозореца за въвеждане на скриптове в ценовите правила. Част от тези правила са предварително дефинирани като цялостен скрипт и е достатъчно да бъдат поставени индивидуалните условия за да бъдат адаптирани при конкретния клиент.

Възпроизвеждане на звук

Стандартната ситуация, при която може да се използва „Възпроизвеждане на звук“ при запис на операцията се описва така:

 1. Задава се определено условие на акцията, например сума на продажбата над 50 EUR;
 2. Създава се и се записва послание към клиента, пример: „При сума на продажбата над 50 EUR попълнете талон и Вие ще участвате в нашата промоционална игра“;
 3. Задава се ценово правило със сума 50 EUR, при изпълнението на което се възпроизвежда предварително записаното съобщение;
 4. На работното място на касиера се поставят колони, които се свързват с компютъра. Тези колони ще възпроизведат записа при достигане на условието.

В резултат на тези действия програмата позволява всеки клиент да бъде уведомен за промоцията, дори и ако касиера умишлено „забрави“ да го изрече на глас. Компютърът ще се грижи за проследяване на условието и възпроизвеждане на записа.
Настоящата функция може да се използва в много и различни ситуации, например уведомяване за определена промоция, оповестяване на игра за клиентите, подканяне за допълнителна покупка на продукти, анонс за нови стоки, предлагане на клиентска карта и много, много други!

Създаване на подчинена операция от Ценови правила

Създаването на подчинена операция от Ценови правила е мощен механизъм за добавяне на подчинена операция. Като пример за такава последователност може да се разгледа даването на амбалаж като консигнация в следствие на основната операция продажба. Последователността е:

 1. При продажба на определен продукт, например Кока Кола в стъклени бутилки;
 2. За всеки комплект от 12 бутилки клиентът получава една пластмасова каса за бутилки като консигнация. По този начин клиентът не заплаща пластмасовата каса, но тя му се води като задължение;
 3. В момента на запис на операция „Продажба“ програмата създава допълнителна операция „Консигнация“ и клиентът получава необходимия амбалаж. При това операторът единствено потвърждава свързаната операция, без на предприема други действия;
 4. Отчитането, връщането или заплащането на амбалажа се извършва отделно, чрез специализирана операция „Връщане от консигнация“ или „Отчитане на консигнация“.

Предимството на този механизъм е възможността за създаване на втора операция на базата на първата при предварително зададени критерии. Същият механизъм може да се използва за начисляване на бонуси на търговски представители, допълнителна продажба в кредит, промоции и други. В този случай след основната продажба с появява втора продажба, която съдържа допълнителните условия и се третира като самостоятелна операция, но е следствие на основната операция.

Разширено управление на операциите

Разширеното управление на операциите е механизъм при който основната операция се модифицира с друг набор от параметри. Като пример за такава модификация е промяна на цена на стока, избор на друга ценова група за един или няколко артикула, добавяне на процент обслужване, който е обвързан към основната операция или друго подобно действие.
Разширеното управление на операциите се управлява чрез същата скриптова система, както и при стандартните операции, технологията е подобна, функциите също. Пълната документация за действието на скриптовете е достъпна за технологическите партньори.

Защита при задаване на функциите

Тъй като тези възможности са специфични за отделните дейности, тяхното въвеждане е поверено само на опитни потребители и технически специалисти. Въвеждането на операциите се осъществява чрез вградена сервизна конзола и използва скриптов език за описание на функциите.
Вградената скриптова конзола се активира чрез скрита клавишна комбинация, която е достъпна само за технически партньори на Microinvest. Скриптовата система е описана в партньорската част на сайта и също така е достъпна само за техническите партньори на Microinvest. Настоящата стратегия защитава клиентите от неволно въвеждане на неправилни операции, срив във функциите на програмния продукт и унищожаване на данните.

Ограничения на възможностите

Част от указаните възможности са достъпни само за Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Друга част са достъпни само за Microinvest Склад Pro. Важно е да се отбележи, че част от продуктите, например Microinvest Склад Pro Mobile, Microinvest Склад Pro Web, Microinvest eMenu Pro и други продукти от серията не могат да се възползват от тези функционалности защото те нямат пълния набор от операции и свободен достъп до всички необходими данни в базата. Затова указаните тук функции са предимство само на основните продукти – Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Това трябва да се има предвид при построяването на системите и въвеждането на тези функции в практика.

Други възможности

Изброените тук възможности са само част от функциите, които ценовите правила предлагат. В практическото приложение на ценовите правила е възможно да се възпроизведат още много други ситуации, да се моделира прецизно търговската политика и да се постигнат много авангардни цели.
Изучаването на Ценовите правила не е сложно, хоризонтът, който те откриват е много широк и е важно да се използват техните възможности максимално ефективно. Продуктите на Microinvest предлагат съвършена система за прецизно управление на търговската политика, ограниченията са само във възможностите на специалистите и фантазията на потребителите, които ги използват.

Полезни връзки

Лични инструменти