Справки с дата и час

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Когато работата изисква разделяне на касиерите и сервитьорите по смени се налага да се изваждат справки от начална дата и час до крайна дата и час. В продуктите на Microinvest има създадена група от такива справки, които са специално предназначени за проследяване на работата по часове и смени.

Съдържание

Контролен панел

В Microinvest Склад Pro Light има оптимизация на справките по реално време. Практически всички отчети могат да се филтрират по дата и час, което позволява точното проследяване на смените. Изборът на начален и краен час трябва да съответства на избраната смяна, което позволява прецизно да се наблюдават операциите на сервитьорите и касиерите.

Справки на собственика

Основната част от справки по дата и час в Microinvest Склад Pro са поставени в групата от справки на собственика. От там може да се получат операциите с точно начало и край. Допълнителна група от такива справки има в секцията „Ресторант” на справки по поръчка на клиенти.

Формат на визуализация

Визуализацията на датата и часа на операциите съответства на текущия формат в Windows. Промяната се извършва на ниво операционна система, като съответната програма спазва настройките, зададени от потребителя.

Особености при редакция на документите

Много е важно да се има предвид, че датата и часа на документа се съхраняват при неговия запис. В този случай, ако един документ се редактира, той приема съответната дата и час в момента на редакция. Това е въведено, за да може да се проследи кога е променян документа, но може да доведе до объркване, ако съответния администратор следи последователността на документите.

Полезни връзки

Лични инструменти