Стандартен и Алтернативен метод

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest съществуват два основни метода за формиране на цените и междинните суми на документи – Стандартен метод на изчисления и Алтернативен метод на изчисления. И докато стандартния метод представлява популярна технология за обработка на документите, алтернативният метод е въведен за специална обработка на цените при работа с фискални устройства. При него има няколко особености в закръгляването, които са предмет на настоящата статия. Познаването на посочената технология е задължително от сервизните специалисти и е необходима основа за успешното внедряване на продуктите на Microinvest.

Съдържание

Използване на два метода на работа

Възниква въпроса защо в програмите е необходимо да има два метода на работа. Отговорите се крият в особеностите на фискалните устройства, електронните везни и друга периферия. Затова в програмните продукти съществува настройка, която променя математическите принципи за изчисляване на документите и съответните операции.
При стандартна работа, без наличие на фискално устройство е без значение кой от двата метода ще бъде използван. При работа с фискално устройство е важно да се оценят допълнителни фактори за да може да се намери правилната настройка на програмата за изпълняване на задължителните изисквания на локалното законодателство.

Разлика между двата метода

Разликата между двата метода е в механизма на изчисляване на цената при междинното прилагане на търговската отстъпка в документите. При стандартния метод водеща е точността на аритметиката и прецизността на отстъпките. Документите са прецизни и точно отразяват цената, количеството и отстъпката.
При алтернативния метод водеща е междинната цена, която се предава към фискалното устройство. Отстъпката и сумата на документа могат да бъдат коригирани, но цената задължително съответства на формата на фискалното устройство. Това е направено за да може да бъде издаден правилен фискален документ и той да съответства на регионалното законодателство.

Стандартен метод на изчисления

При стандартният метод цената се определя от формата на цените, но след това се изчислява чрез възможно най-прецизната аритметика. Прилагането на отстъпките не се закръглява и има прецизен резултат, който се визуализира до точността на документа. По този начин при следните параметри:

  • Количество 100
  • Цена 1.23
  • Отстъпка 10%,

се получава сума на документа 110.70 чрез следното изчисление:
(Цена 1.23) – (Отстъпка 10%) = (Реална цена 1.107)
(Реална цена 1.107) * (Количество 100) = (Сума на документа 110.70)
Стандартният метод е точен, но не може да бъде използван при фискално устройство, което се подчинява на законодателно ограничение на единичната цена.

Алтернативен метод на изчисление

При алтернативния метод цената се закръглява междинно и се определя според изискванията на фискалното устройство. Прилагането на отстъпките се закръглява междинно и има резултат, определен от фискалното устройство. По този начин при следните параметри:

  • Количество 100
  • Цена 1.23
  • Отстъпка 10%,

се получава сума на документа 111.00 чрез следното изчисление:
(Цена 1.23) – (Отстъпка 10%) = (Реална цена 1.107)
(Реална цена 1.107) се закръглява до два знака, определени от фискалното устройство на 1.11
(Закръглена цена 1.11) * (Количество 100) = (Сума на документа 111.00)
Алтернативният метод е напълно съобразен с фискално устройство и отговаря на законодателното ограничение на единичната цена. В този случай върху касовата бележка ще бъде отпечатана цена 1.11 и количество 100, като общата сума на документа е точна.

Изводи

Общият принцип на работа определя следната препоръчителна конфигурация:

  1. При работа с фискално устройство да се работи по алтернативен метод на изчисленията;
  2. При работа без фискално устройство да се работи по стандартен метод;
  3. При определени условия избора на метод на работа не е свързан с фискалното устройство.

Неправилната настройка на метода може да доведе до трудности при издаване на фискални документи, принтерите „отказват“ да приемат дробни числа (в посоченият пример резултатната цена е 1.107) и не се отпечатва документ. Затова трябва внимателен анализ и настройка на системата. При изпълнение на плащането също може да има трудности от натрупване на минималната част от цената.

Полезни връзки

Лични инструменти