Стандартно производство

от Wiki

Версия от 08:30, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Стандартното производство е авангарден модул за производство, който изпълнява повторяеми процеси на производство, описани в рецепта. Чрез това производство могат да се произвеждат продукти, които имат постоянно и предварително дефинирано съотношение на суровините. При процеса се обработват няколко суровини, но изходният продукт е един единствен.

Съдържание

Отличия спрямо сложното производство

Стандартното производство използва съвсем ясен алгоритъм, които може да се опише със следните стъпки:

  • Изчислява се необходимото количество от суровите като единичната рецепта се умножи по зададеното количество за производство;
  • Себестойността се формира линейно, сумират се приходните цени и количествата на всички стоки, които участват в рецептата;
  • Сумата се разделя на произведеното количество и се получава себестойност на продукта;
  • Суровините се намаляват като количества, продуктът се увеличава.

При стандартното производство винаги се получава един продукт.

Отличия спрямо директното производство

Стандартно производство се отличава от директното производство по 2 основни характеристики:

  • Стандартното производство се извършва чрез предварително въведена рецепта;
  • Стандартното производство може да включва произволен брой суровини на входа и един единствен продукт като резултат.

При стандартното производство има акумулиране на себестойността на суровините към резултатния продукт.

Документи и справки

След изпълнение на стандартното производство, съответните документи и справки са достъпни чрез меню Редакция и Отчети, подменю Производство. Съществуват и много специализирани справки за планиране на стоките и себестойността на продуктите.
Изчисленията на себестойността също се извършват в реално време.

Област на приложение

Най-добрият пример за използване на стандартно производство са ресторантите. В тях се задава твърда рецепта за работа и тя стриктно се изпълнява. Промените в рецептите са рядкост, съществува висока повторяемост на процеса.

Особености

Стандартното производство произвежда единица от продукта, което е определена като мерна единица за съответната стока. При това всички рецепти се задават за тази единица и се отнасят именно за това количество. Ако например се произведе количество 0.5 от съответния продукт, то самата рецепта ще се изпълни в съотношение 0.5 от предварително дефинираното количество.

Полезни връзки

Лични инструменти