Стил на документите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съвременните програмни продукти са изключително адаптивни по отношение на печатните форми и визия на документите. Microinvest полага специални усилия за максимално използване на съвременните технологии и принтери. В продуктите са въведени стилове на документите с индивидуалност. В зависимост от потребностите на потребителите печатните форми могат да се променят, за да осигурят незабравимо представяне на издаваните документи.

Съдържание

Стил на документите

Визуални стилове на документите са изградени единствено в Microinvest Склад Pro. Изборът на съответния документ се извършва чрез меню Редакция/Администриране/Диспечер на печата. По този начин всеки документ може да е с индивидуално представяне и да отразява спецификата на всяка една фирма.

Преимущества

Предимствата на стиловете на документите са:

  1. Възможност за създаване на индивидуални документи;
  2. Възможност за модифициране на съществуващи документи и добавяне на индивидуални елементи;
  3. Аранжиране на таблиците със стоки, партньори и обекти;
  4. Комбинация между стандартни документи и такива, които са разработени по изисквания на потребителите;
  5. Добавяне на фирмено лого и други персонални данни.

Технология на работа

Стиловете на документите са реализирани като отделни Crystal Reports или Excel файлове. Всеки файл представлява по един документ и може да се присъединява към определена операция. Настройката е на ниво работно място и може да е индивидуална.
Технологията на работа на променените документи е 100% идентична със стандартните документи, важно е те да се активират за печат при запис на подходящата операция. Важно е да се отбележи, че е необходима последна версия на продукта.

Фирмено лого

Microinvest Склад Pro позволява добавяне на фирмено лого към документите. Технологията за това е следната:

  1. Избира се необходимия документ;
  2. Той се отваря и редактира с помощта на Crystal Reports;
  3. В документа се добавя фирмено лого и той се записва под същото или ново име;
  4. Модифицираният документ се посочва за съответната операция в меню Редакция/Администриране/Диспечер на печата.

Пакети от документи

Една от особеностите на продуктите на Microinvest е локализацията на документите. За всяка държава и за всеки език има отделни комплекти документи. Това означава, че едно от най-важните параметри при инсталиране и конфигуриране на продуктите е правилният избор на страна и език. Едва след това може да се избират и модифицират съответните документи, локализирани за страната и езика. Ако това не е спазено, то е вероятно документите да не отговарят на нормативните изисквания на съответното законодателство.

Полезни връзки

Лични инструменти