Стъпаловидна система за отстъпки без клиентски карти

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Чрез настоящия материал ще демонстрираме как да се направи система от отстъпки, при която не се използват клиентски карти, вместо това се използват вече издадени чекове с обикновен POS принтер. Предимствата на настоящата технология е отсъствието на разходи за карти, отсъствие на допълнителни инвестиции и много привлекателния вид за крайния клиент.

Съдържание

Необходими условия

За да се стартира тази система е необходимо да са изпълнени условията:

 1. Microinvest Склад Pro Light с версия 3.07.055 или следваща;
 2. Microinvest Склад Pro с версия 3.07.042 или следваща;
 3. POS Принтер, способен да отпечатва баркодове.

Така построената конфигурация дава възможност за работа с клиентски карти, които се печатат върху издаваните чекове.

Настройка

За да се види как работи технологията е необходимо да се създаде празна база от данни. След това се изпълняват следните стъпки:

 1. Въвеждат се 3 стоки;
 2. Въвежда се 1 обект;
 3. Създава се група от клиенти - Отстъпки;
 4. Въвеждат се 3 клиента:
  • Клиент с отстъпка 1%, код на карта 96900001;
  • Клиент с отстъпка 2%, код на карта 96900002;
  • Клиент с отстъпка 3%, код на карта 96900003.
 5. Създава се нова група стоки - Отстъпки. Въвеждат се 3 стоки:
  • Отстъпка 1 и в описание се поставя 96900001. Принципно описанието на стоката съответства на кода на Клиент с отстъпка 1%;
  • Отстъпка 2 и в описание се поставя 96900002. Принципно описанието на стоката съответства на кода на Клиент с отстъпка 2%;
  • Отстъпка 3 и в описание се поставя 96900003. Принципно описанието на стоката съответства на кода на Клиент с отстъпка 3%;
 6. Създават се 3 ценови правила:
  • Ако сумата на продажбата е >100 и <200, тогава добави стока Отстъпка 1 като промоция с количество 1 и цена 0;
  • Ако сумата на продажбата е >200 и <500, тогава добави стока Отстъпка 2 като промоция с количество 1 и цена 0;
  • Ако сумата на продажбата е >500, тогава добави стока Отстъпка 3 като промоция с количество 1 и цена 0.
 7. В Microinvest Склад Pro Light въвеждаме 2 фискални принтера:
  • Първият ФР печати всички групи от стоки, без група Отстъпки;
  • Вторият ФР печати само група Отстъпки. Тук се поставят следните скриптове:
   • Header 1: Уважаем гости,
   • Header 2: Предоставяме Ви талон за отстъпка при следваща покупка
   • Details 1: <Barcode><ItemDescription>
   • Total 1: <Empty>
   • Footer 1: <Empty>

Технология на работа

Последователността на работа следва стандартния режим на продажби от системата. Операторите не променят навиците си, като системата изпълнява допълнителни действия в следния ред:

 • При суми, по-малки от ЦП 1 програмата работи по стандартна технология;
 • При суми, които активират ЦП, програмата добавя съответната стока като отстъпка. Тази стока не се печати от стандартния принтер, но се издава допълнителен чек на втория принтер. В този чек се печати ШК с описанието на стоката. А там се съдържа карта на партньор с отстъпка. Клиентът получава този чек с отстъпка. При следваща покупка касиерът прочита баркода от чека, автоматично се избира съответния партньор от т.4 и се прилага неговата отстъпка.

Готов пример

Представяме ви демо база под Access. За да видите как работи системата, направете настройката на базата, след това настройте принтерите и накрая направете следната поредица от продажби:

 • Продажба със сума под 100. Няма да се отпечати чек с отстъпка;
 • Продажба със сума между 100 и 200. Ще се отпечати допълнителен чек с баркод, който дава отстъпка от 1% при следваща продажба;
 • Продажба със сума между 200 и 300. Ще се отпечати допълнителен чек с баркод, който дава отстъпка от 2% при следваща продажба;
 • Продажба със сума над 300. Ще се отпечати допълнителен чек с баркод, който дава отстъпка от 3% при следваща продажба;
 • Направете следваща продажба, като сканирате чек с отстъпка, издаден при предишната продажба. В зависимост от условията ще се отпечати чек за следваща отстъпка.

Полезни връзки

Лични инструменти