Съветник за нова база

от Wiki

Версия от 08:31, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Създаването на нова база е специфичен процес, който изисква много внимание и последователно изпълнение на серия от свързани задачи. Затова Microinvest е създал „Съветник за създаване на нова база“. Този модул позволява подготовка на базата за последователно попълване на най-важните настройки, въвеждане на минималните необходими номенклатури и добавяне на съществуващи стоки чрез предварително въведен списък. Съветникът може да помогне на потребителите за много бързо въвеждане на системата в експлоатация. Внимание е отделено на валутите и ДДС групите.

Съдържание

Идеология на съветника

Съветникът е създаден за да следва стъпка по стъпка запълването на архитектурата на базата от данни на продукта. На основата на вътрешните параметри, последователно се попълват основни данни:

  1. Настройки на основните параметри на предприятието;
  2. Въвеждане на данни за собствената фирма;
  3. Добавяне на обектите, които са собственост на фирмата и се извършват операции;
  4. Въвеждане на стоките чрез избор от предварително създадени списъци по групи стоки;
  5. Създаване на списък с партньори;
  6. Въвеждане на потребители в системата;
  7. Определяне на ДДС ставките, валутите и валутните курсове.

При всяка една от стъпките има прецизна проверка на данните, затова програмата асистира на потребителя при създаването на базата.
Самият процес по въвеждане на данните от съветника в базата се изпълнява единствено на последната стъпка на съветника.

Предимства на тази схема на въвеждане

Съществуват няколко предимства при въвеждане на данни чрез съветника за нова база. При стандартният принцип на работа всеки елемент от номенклатурата се създава чрез самостоятелен прозорец. В този случай за всяка номенклатура се отваря прозореца, попълват се данните и при запис на елемента прозорецът се затваря. При използване на съветника за нова база данните се въвеждат в една таблица, не е необходимо да се отварят допълнителни прозорци. Това е много удобно при първоначално въвеждане на голямо количество данни, защото спестява време.
Допълнително предимство е последователното попълване на данните, което елиминира вероятността нещо да остане непопълнено и да изисква особено внимание при процеса на внедряване.

Недостатъци на тази схема на въвеждане

При въвеждане на данните в табличен вид съществуват няколко недостатъка. Много е сложно, почти невъзможно да се определи дали някакъв параметър се дублира. Това е особено сложно при наличието на няколко дублиращи се баркода, които са разположени в различни клетки на таблицата. Работата в мрежа е невъзможна, още повече, че вероятността за грешка е много висока. Автоматичната номерация на стоките е по-скоро пожелателна, отколкото предварително зададена.
Съществуват и други недостатъци при големи и разхвърляни номенклатури.

Изводи

Съветникът за създаване на нова база е изключително мощен инструмент, който трябва да се използва в голямо внимание. Този модул може да постави основите на цялостна база, която да обслужва всички изисквания на обекта. Също така този модул с няколко щраквания на мишката може да изгради номенклатурата в голям супермаркет.
Едновременно с предимствата на съветника трябва да се имат предвид и възможните затруднения при работа. Затова Microinvest препоръчва внимателното проследяване на работата на съветника, евентуално тестване на съветника и съдействие от специалист.

Полезни връзки

Лични инструменти