Съвместими баркод скенери

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light работят със всички видове лазерни и CCD баркод скенери. Комуникацията между компютъра и четеца може да се осъществи през RS232, USB и PS2 интерфейс. За самата програма е без значение чрез какъв интерфейс е свързан скенера.

Съдържание

Настройка на клавиатурен PS2 скенер

Скенер, който се свързва към клавиатурата не изисква никаква допълнителна настройка на интерфейса. Програмата автоматично разпознава такъв скенер и започва да работи с него. Единствено трябва да се обърне внимание на формата на данните, които той предава, според описанието в „Други настройки”.

Настройка на сериен RS232 скенер

Обслужването на RS232 скенер се извършва чрез допълнителен драйвер за емулация на клавиатура. Microinvest предлага два безплатни продукта за такава емулация – Microinvest Serial Driver и Microinvest Utility Center. И двата продукта са независими от системата и чeтат данните от сериен порт, като ги превръщат в клавиатурна емулация. Настройката се свежда по избор на скорост на комуникация, номер на порта, към който е свързан скенера и други допълнителни данни на връзката. Важно е да се обърне внимание на формата на данните, които скенера предава, според описанието в „Други настройки”.

Настройка на USB скенер

Стандартно USB скенерите могат да работят в режим на емулация на клавиатурен PS2 скенер или емулация на RS232 скенер. Когато се работи в режим на клавиатурна емулация се изпълняват всички настройки за клавиатурен скенер. Когато се работи в режим на серийна емулация се изпълняват всички настройки за RS232 скенер. Препоръчва се клавиатурна емулация, защото се елиминира работата да допълнителен сериен драйвер в системата.

Настройка на Data Collector (Дейта колектор)

Терминалите за събиране на данни (Терминал сбора данных, ТСД) е автономно устройство, което работи чрез собствен интерфейс. Връзката между компютъра и ТСД се осъществява чрез USB или сериен интерфейс. За правилната работа с ТСД е необходимо да се инсталира и настрои Microinvest Utility Center. Чрез тази програма се осъществява предаване и приемане на данните от ТСД.

Други важни настройки

След свързването на четеца кък системата е необходимо да се направят настройки за начина на работа на скенера и предаване на данните. Настройките са:

  • Да не се предава префикс. Началото на данните да не съдържа служебни символи;
  • Да не се предава суфикс. Краят на данните да не съдържа служебни символи;
  • След края на данните автоматично да се предава един <Enter>.


Настройките са специфични за всеки модел четец и се правят с помощта на упътването в комплекта на скенера. Практически това са стандартните настройки на самия производител и се поддържат от всички модели скенери.

Полезни връзки

Лични инструменти