Съвместяване на сървър с работна станция

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

За оптимизиране на цената на внедряване, при малките и средни обекти понякога се налага съвместяване на SQL сървър и работна станция върху един компютър. Чрез настоящия материал ще разгледаме възможността за работа на един компютър и основните параметри за устойчива и бърза работа.

Съдържание

Основни положения

Продуктите на Microinvest позволяват съвместяване на SQL сървър и работна станция на един и същ компютър. При това, ако са спазени посочените препоръки, скоростта на работа е съизмерима с тази на SQL сървър и многократно превъзхожда скоростта при работа с Access. Предложените настройки са препоръчителни и са повлияни от реалните внедрявания. Възможно е да се направят и допълнителни оптимизации за скорост на работа и надеждност, които са по усмотрение на сервизните техници.

Хардуерна основа

При работа на SQL сървър и работна станция на един и същ компютър са важни няколко компонента:

  1. Скорост на процесора. Този параметър е важен, защото съответният компютър ще обработва два потока от данни – работата с оператора и потокът от данни към SQL сървъра. Затова се препоръчва двуядрен (или повече ядра) процесор с честота над 2 GHz;
  2. Обем на RAM паметта. Практиката показва, че количеството на RAM паметта е определящо за бързодействието на приложния софтуер. При наличие на 2 GB RAM програмата ще се чувства комфортно и ще работи с отлична скорост;
  3. Вид на сървъра. Препоръчителният SQL сървър за работа с едно работно място е MSDE или MS SQL 2005 Express. Тези версии са достатъчно мощни за да се справят с натоварването, което може да се получи при работа на една работна станция.

Софтуер и инсталация

Инсталацията на системата не се отличава от стандартната. Препоръчително е първо да се инсталира SQL сървъра, след това да се извършат необходимите настройки и накрая да се постави приложния софтуер. Настройката на всеки от компонентите се изпълнява точно по правилата за индивидуална инсталация, като няма никакви особености от това, че всички работят на една и съща машина.
Препоръчително е използване на сървърна операционна система, например Windows Server 2008, но също така може да се използва и Windows XP, Windows 7 или Windows 8.

Връзка с периферни станции

При посочената система SQL сървърът работа на същия компютър, както и приложния софтуер. Това не ограничава връзката с периферийни компютри и към този SQL сървър могат да се закачат още работни станции. Връзката се осъществява по IP или име на компютъра и не се отличава от настройката към автономен SQL сървър. Все пак трябва да се има предвид, че компютърът се използва за няколко дейности едновременно и затова общия капацитет на натоварването е по-нисък.

Други коментари

Системи, при които се обединява SQL сървъра заедно с работна станция са често използвани. В общия случай е позволено компютърът на управителя в магазин да е съвместен с SQL сървър и по този начин да се намали инвестицията в техника.
Подобен е и случаят, когато на едни компютър се инсталира Microinvest Склад Pro, Microinvest Склад Pro Light и SQL сървър. Това е универсално работно място, което работи и като Front Office и като Back Office и като SQL сървър.
Особено важно е служителите да разбират структурата на системата, защото компютърът със SQL сървър е сърцето на програмата и винаги трябва да бъде включен. Изключването на този компютър спира работата на всички периферни работни места. Това е в сила тогава, когато към този компютър има включени отдалечени работни станции в локална мрежа.
Желателно е включването на UPS към този компютър за гарантиране на устойчивостта на данните и работата на системата.

Полезни връзки

Лични инструменти