Съобщаване на грешки

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
 
Ред 46: Ред 46:
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
-
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
+
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]

Текуща версия към 08:32, 3 ноември 2017

В реалната работа, при активно използване на програмните продукти е възможно да възникнат определен вид трудности и евентуални грешки. За правилния анализ и решение на тези проблеми е важно да се предостави точната техническа и потребителска информация. Описването на грешките е виртуозен процес, но чрез стандартен механизъм е възможно специалистите да получат именно информацията, която им е необходима.

Съдържание

Основни принципи

За пресъздаване на определена ситуация и възникването на съответния проблем е важно да има достатъчна и качествена информация. Информацията може да се раздели на 3 основни класа:

 1. Техническа и системна информация;
 2. Потребителски действия;
 3. Друга информация, която се отнася именно до този проблем.

За решаване на проблемите е задължително предоставянето на информацията от трите вида. Например ако липсват конкретните потребителски действия, то специалистите не могат да възпроизведат ситуацията и приемат, че всичко е в нормите на работа.

Техническа информация

Техническата информация трябва да включва минимално следните параметри:

 1. Точна версия и дата на програмния продукт на Microinvest. Това е задължителна информация за анализ на проблема, без нея не може да се пристъпи към следващото действие;
 2. Версия на операционната система. По възможност версия на съответно инсталирания Service Pack;
 3. Вид и версия на базата от данни. Понякога има значение вида на базата от данни и именно нейната версия;
 4. Евентуални log файлове, които системата е създала в последно време;
 5. Изпълнените настройки на системата, например какво периферно устройство е включено, как е построена мрежата и други подобни параметри;
 6. Допълнителни параметри на компютъра, обкръжаващата го среда, мрежата и всичко останало в системата.

Наличието на тези данни създава представа за работната среда на програмния продукт и подпомага евентуалните възможни действия на специалистите за пресъздаване на поведението програмата в индивидуално обкръжение.

Потребителски действия

Потребителските действия описват последователността на работа на персонала, операторите и специалистите, като насочват усилията във възпроизвеждане на последователността от действия. Това е необходимо за да може да се пресъздаде именно проблемната ситуация. Понякога се оказва, че именно поведението на оператора провокира реакцията на програмния продукт и получените резултати. Описанието на потребителските действия е в свободен вид н няма строфа форма за описание. Примери за такива описания са:

 • Принтерът, който сме настроили може да отпечатва Z отчет, но не издава правилен фискален чек. При продажба принтерът „писука“ два пъти и фискален бон въобще не се появява. Продажбата е стандартна;
 • При активиране на справка се виждат продажбите, но не могат да се визуализират количествата на втория обект. Всички други обекти нямат проблеми, само вторият създава трудности при печат на справката.

Описание в свободен текст е много полезно за последващ анализ на проблемите.

Друга информация

Всяка допълнителна информация може да е от полза. Понякога определен проблем е породен от случайно спиране на захранването преди 2-3 дни, но без обяснение от страна на клиентите е невъзможно да се определи какво се е случило. Въпреки това е възможно именно тази информация да донесе решението а проблемите, които се анализират в момента.

Съвети

Изпращането на снимки на екрана, базата от данни, настройките, евентуални експортни файлове и друга техническа информация може рязко да съкрати времето за анализ и намиране на решение. Затова основните съвети и препоръки са:

 1. При възникване на проблем да се изпраща максимално количество информация, повече информация не е в излишък;
 2. Да се пробва анализ на локалния компютър, на пример информация от типа: тази справка има проблем, но друга такава работа безупречно;

Отстраняването на грешки е двустранен процес, от една страна разработчиците на програмата извършват анализ на действията на клиентите, от друга страна самите клиенти подават необходимата информация за локализиране на възможните недоразумения.

Кратък лист на необходимата информация

С цел подпомагане на техническата поддръжка на системите може да се определи следната минимална информация за решаване на възникналите трудности:

 1. Версия и дата на програмата. Версия на Windows;
 2. Вид на базата от данни;
 3. Съдържание на настройките и log файловете от програмата;
 4. Описание на последователността от действия, довели до появяването а посочения проблем.

Като минимални изисквания, наличието на тази информация е някакво начало за анализ на проблемите при клиента.

Заключение

Възникването, намирането, анализа и решаване на евентуални проблеми е двустранен процес. Техническите специалисти на производителя трябва да работят в тясно сътрудничество с клиентите за възпроизвеждане на проблемите и тяхното решавате. Добрият стил на общуване дава максимално обширна информация за предприемане на съответни действия. Указаният тук кратък лист на необходимата информация гарантира базовата информация за започване действия за решаване на проблемите.

Полезни връзки

Лични инструменти