Сървъри под Linux

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest са предназначени да работят с най-популярните SQL сървъри в света. Интерес представлява задачата SQL сървърът да работи под Linux. Настоящият материал разглежда особеностите при работа под Linux и необходимите настройки.

Съдържание

Сървър под Linux

Работата под тази операционна система е възможна за различни видове сървъри. В основната си част интерес представлява работата на MySQL под Linux. Съществуват експериментални системи за работа на MSDE под Linux, но системата работи чрез емулатор и настройката изисква дълбоки познания в областта.

MySQL под Linux

MySQL притежава версия, разработена да работи под Linux. Инсталацията на сървъра се извършва според документацията на сървъра и двоичните пакети за съответната Linux дистрибуция. Желателно е освен самия сървър да бъдат инсталирани и допълнителните инструменти като MySQL Администратор и MySQL Query Browser.

Особености

При инсталация на MySQL под Linux трябва да се обърне внимание на следните две особености:

 1. При инсталация е желателно да се избере кодова таблица на кирилица. Ако това не е изпълнено, след инсталацията е необходимо задължително да се направи детайлно конфигуриране на сървъра за работа с кирилица. Практически това трябва да е единствената кодова таблица в сървъра и да е приложена за всички параметри (сравнение, таблици, подредба);
 2. Особено важно е да се включи работа в режим на съвместимост с Windows. При Linux системите има разлика между малки и големи букви, което пречи на правилната работа на продуктите на Microinvest. Те разчитат на това, че самия сървър извършва тази обработка.

Практически съвети

Съществуват добри практики при сървъри под Linux. Препоръчително е да се изпълнят следните стъпки:

 1. Осигуряване на качествено архивиране на данните на независим носител, който може да бъде прочетен под Windows;
 2. Настройката на системата да бъде извършена на ниво сървър, да не се използва настройка на ниво база данни;
 3. Сървърът да е отделен и да не се използва за работа в експериментална обстановка. Да се инсталират само финални версии на продуктите, без тестови Beta версии.

Променливи на сървъра

С цел подпомагане на настройката на сървъра е важно да бъдат установени следните променливи:

 • lower_case_table_names = 1
 • character_set_client = utf8
 • character_set_connection = utf8
 • character_set_database = utf8
 • character_set_result = utf8
 • character_set_server = utf8
 • character_set_system = utf8
 • collation_connection = utf8_general_ci
 • collation_database = utf8_general_ci
 • collation_server = utf8_general_ci

Променливите огат да бъдат проверени чрез изпълнение на командата "show variables" от инструментите на MySQL сървъра.


Полезни връзки

Лични инструменти