Сървър за печат

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro Light има мощна система за управление на фискални и кухненски принтери. Като част от тази система е така наречения „Сървър за печат”. Той позволява разширяване на възможностите за управление през мрежа на дистанционни принтери и включването на отдалечени устройства към системата.

Съдържание

Основни положения

В практиката съществуват много ситуации, когато е необходимо включването на отдалечено устройство към локален компютър. И докато при стандартните принтери съществува Windows технология за споделяне на ресурсите, то при управление на фискалните и кухненски принтери няма универсална технология. За решаване на този проблем, в Microinvest Склад Pro Light има вграден сървър за печат.

Клиент - Сървър

Стандартната технология Клиент – Сървър изисква наличието на сървър и множество клиенти. Сървърът е компютърът, който осигурява самия печат и връзка с периферните устройства, клиентите са компютрите, които изпращат отдалечените заявки за печат на документ.

Microinvest Склад Pro Light като сървър

Настройката на Microinvest Склад Pro Light в режим на сървър е лесна. Като първа стъпка се настройват фискалните устройства за работа в локален режим към това работно място. Тази настройка не се различава с нищо спрямо стандартната настройка на програмата. С това се осигурява връзката на периферийните устройства към точно този компютър. Това е важна предпоставка за правилната работа на системата, без значение дали ще се работи самостоятелно или в режим Клиент - Сървър.
След като тази настройка е изпълнена, от основните настройки на системата се определя името на този сървър. Името се избира от списък и задава как другите компютри ще „виждат” този компютър. Ако се избере „Сървър 05”, това име се присвоява на този компютър и той ще обслужва заявките изпратени към „Сървър 05”. Важно е да няма два компютъра с едно и също име.

Microinvest Склад Pro Light като клиент

След като в системата има включен, настроен и работоспособен сървър, следва да се настрои клиентската част. Настройките на клиентската част са много лесни. Като първа стъпка, от настройката на търговското оборудване се избира принтер, чийто модел е „Сървър за печат”. След това в долната част на настройките се посочва името на сървъра, в описания пример „Сървър 05”.

Мобилни устройства като клиент

Microinvest Склад Pro Mobile използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с мобилни устройства е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на мобилното устройство.

Microinvest Cyber Café като клиент

Microinvest Cyber Café използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с посочения продукт е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на Microinvest Cyber Café.

Особености

Съществуват редица особености, които трябва да се знаят и точно да се спазват:

  • От практическа гледна точка е важно да се знае, че ролята на сървър се изпълнява от програма Microinvest Склад Pro Light. С други думи, ако тази програма не работи на определения компютър, то цялата технология става неактивна. С други думи, за да работи системата, на работното място със сървъра за печат трябва винаги да има активен Microinvest Склад Pro Light.
  • Превключването на определен компютър в ролята на сървър за печат, без да се използва тази функционалност е лоша практика, защото този компютър непрекъснато сканира за нови заявки и работи по-бавно. Затова при липсата на такова свързване се препоръчва настройката „Сървър за печат” от основните настройки на системата винаги да е в режим „Неактивна”.
  • Желателно е да се избягва настройка, при която един компютър е едновременно и сървър и клиент. Това може да доведе до непредвидими ситуации, ако настройката не е направена много прецизно.
  • В една система могат да съществуват няколко сървъра и няколко клиента. Настройката не се отличава от описаните до момента, важно е да няма дублиране на име на сървър.

Полезни връзки

Лични инструменти