Сървър за печат

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Полезни връзки)
Ред 1: Ред 1:
-
Microinvest Склад Pro Light има мощна система за управление на фискални и кухненски принтери. Като част от тази система е така наречения „Сървър за печат”. Той позволява разширяване на възможностите за управление през мрежа на дистанционни принтери и включването на отдалечени устройства към системата.
+
[http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light] има мощна система за управление на фискални и кухненски принтери. Като част от тази система е така наречения „Сървър за печат”. Той позволява разширяване на възможностите за управление през мрежа на дистанционни принтери и включването на отдалечени устройства към системата.
== Основни положения ==
== Основни положения ==
-
В практиката съществуват много ситуации, когато е необходимо включването на отдалечено устройство към локален компютър. И докато при стандартните принтери съществува Windows технология за споделяне на ресурсите, то при управление на фискалните и кухненски принтери няма универсална технология. За решаване на този проблем, в Microinvest Склад Pro Light има вграден сървър за печат.
+
В практиката съществуват много ситуации, когато е необходимо включването на отдалечено устройство към локален компютър. И докато при стандартните принтери съществува Windows технология за споделяне на ресурсите, то при управление на фискалните и кухненски принтери няма универсална технология. За решаване на този проблем, в [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light] има вграден сървър за печат.
== Клиент - Сървър ==
== Клиент - Сървър ==
Ред 8: Ред 8:
== Microinvest Склад Pro Light като сървър ==
== Microinvest Склад Pro Light като сървър ==
-
Настройката на Microinvest Склад Pro Light в режим на сървър е лесна. Като първа стъпка се настройват фискалните устройства за работа в локален режим към това работно място. Тази настройка не се различава с нищо спрямо стандартната настройка на програмата. С това се осигурява връзката на периферийните устройства към точно този компютър. Това е важна предпоставка за правилната работа на системата, без значение дали ще се работи самостоятелно или в режим Клиент - Сървър.<br/>
+
Настройката на [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light] в режим на сървър е лесна. Като първа стъпка се настройват фискалните устройства за работа в локален режим към това работно място. Тази настройка не се различава с нищо спрямо стандартната настройка на програмата. С това се осигурява връзката на периферийните устройства към точно този компютър. Това е важна предпоставка за правилната работа на системата, без значение дали ще се работи самостоятелно или в режим Клиент - Сървър.<br/>
След като тази настройка е изпълнена, от основните настройки на системата се определя името на този сървър. Името се избира от списък и задава как другите компютри ще „виждат” този компютър. Ако се избере „Сървър 05”, това име се присвоява на този компютър и той ще обслужва заявките изпратени към „Сървър 05”. Важно е да няма два компютъра с едно и също име.
След като тази настройка е изпълнена, от основните настройки на системата се определя името на този сървър. Името се избира от списък и задава как другите компютри ще „виждат” този компютър. Ако се избере „Сървър 05”, това име се присвоява на този компютър и той ще обслужва заявките изпратени към „Сървър 05”. Важно е да няма два компютъра с едно и също име.
Ред 15: Ред 15:
== Мобилни устройства като клиент ==
== Мобилни устройства като клиент ==
-
Microinvest Склад Pro Mobile използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с мобилни устройства е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на мобилното устройство.
+
[http://microinvest.net/BG/Софтуер-разносна-търговия-Склад-Pro-Mobile Microinvest Склад Pro Mobile] използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с мобилни устройства е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на мобилното устройство.
== Microinvest Cyber Café като клиент ==
== Microinvest Cyber Café като клиент ==
-
Microinvest Cyber Café използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с посочения продукт е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на Microinvest Cyber Café.
+
[http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-кафе-Cyber-Café Microinvest Cyber Café] използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с посочения продукт е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-кафе-Cyber-Café Microinvest Cyber Café].
== Особености ==
== Особености ==
Съществуват редица особености, които трябва да се знаят и точно да се спазват:
Съществуват редица особености, които трябва да се знаят и точно да се спазват:
-
* От практическа гледна точка е важно да се знае, че ролята на сървър се изпълнява от програма Microinvest Склад Pro Light. С други думи, ако тази програма не работи на определения компютър, то цялата технология става неактивна. С други думи, за да работи системата, на работното място със сървъра за печат трябва винаги да има активен Microinvest Склад Pro Light.
+
* От практическа гледна точка е важно да се знае, че ролята на сървър се изпълнява от програма [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]. С други думи, ако тази програма не работи на определения компютър, то цялата технология става неактивна. С други думи, за да работи системата, на работното място със сървъра за печат трябва винаги да има активен [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light].
* Превключването на определен компютър в ролята на сървър за печат, без да се използва тази функционалност е лоша практика, защото този компютър непрекъснато сканира за нови заявки и работи по-бавно. Затова при липсата на такова свързване се препоръчва настройката „Сървър за печат” от основните настройки на системата винаги да е в режим „Неактивна”.
* Превключването на определен компютър в ролята на сървър за печат, без да се използва тази функционалност е лоша практика, защото този компютър непрекъснато сканира за нови заявки и работи по-бавно. Затова при липсата на такова свързване се препоръчва настройката „Сървър за печат” от основните настройки на системата винаги да е в режим „Неактивна”.
* Желателно е да се избягва настройка, при която един компютър е едновременно и сървър и клиент. Това може да доведе до непредвидими ситуации, ако настройката не е направена много прецизно.
* Желателно е да се избягва настройка, при която един компютър е едновременно и сървър и клиент. Това може да доведе до непредвидими ситуации, ако настройката не е направена много прецизно.

Версия от 13:21, 5 юни 2012

Microinvest Склад Pro Light има мощна система за управление на фискални и кухненски принтери. Като част от тази система е така наречения „Сървър за печат”. Той позволява разширяване на възможностите за управление през мрежа на дистанционни принтери и включването на отдалечени устройства към системата.

Съдържание

Основни положения

В практиката съществуват много ситуации, когато е необходимо включването на отдалечено устройство към локален компютър. И докато при стандартните принтери съществува Windows технология за споделяне на ресурсите, то при управление на фискалните и кухненски принтери няма универсална технология. За решаване на този проблем, в Microinvest Склад Pro Light има вграден сървър за печат.

Клиент - Сървър

Стандартната технология Клиент – Сървър изисква наличието на сървър и множество клиенти. Сървърът е компютъра, който осигурява самия печат и връзка с периферийните устройства, клиентите са компютрите, които изпращат отдалечените заявки за печат на документ.

Microinvest Склад Pro Light като сървър

Настройката на Microinvest Склад Pro Light в режим на сървър е лесна. Като първа стъпка се настройват фискалните устройства за работа в локален режим към това работно място. Тази настройка не се различава с нищо спрямо стандартната настройка на програмата. С това се осигурява връзката на периферийните устройства към точно този компютър. Това е важна предпоставка за правилната работа на системата, без значение дали ще се работи самостоятелно или в режим Клиент - Сървър.
След като тази настройка е изпълнена, от основните настройки на системата се определя името на този сървър. Името се избира от списък и задава как другите компютри ще „виждат” този компютър. Ако се избере „Сървър 05”, това име се присвоява на този компютър и той ще обслужва заявките изпратени към „Сървър 05”. Важно е да няма два компютъра с едно и също име.

Microinvest Склад Pro Light като клиент

След като в системата има включен, настроен и работоспособен сървър следва да се настрои клиентската част. Настройките на клиентската част са много лесни. Като първа стъпка, от настройката на търговското оборудване се избира принтер, чийто модел е „Сървър за печат”. След това в долната част на настройките се посочва името на сървъра, в описания пример „Сървър 05”.

Мобилни устройства като клиент

Microinvest Склад Pro Mobile използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с мобилни устройства е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на мобилното устройство.

Microinvest Cyber Café като клиент

Microinvest Cyber Café използва сървър за печат като единствена технология за печат на фискални и кухненски документи. Затова при работа с посочения продукт е необходимо един от компютрите да се включи като сървър за печат, да се установи неговото име (например „Сървър 05”) и това име да се избере в настройката на Microinvest Cyber Café.

Особености

Съществуват редица особености, които трябва да се знаят и точно да се спазват:

  • От практическа гледна точка е важно да се знае, че ролята на сървър се изпълнява от програма Microinvest Склад Pro Light. С други думи, ако тази програма не работи на определения компютър, то цялата технология става неактивна. С други думи, за да работи системата, на работното място със сървъра за печат трябва винаги да има активен Microinvest Склад Pro Light.
  • Превключването на определен компютър в ролята на сървър за печат, без да се използва тази функционалност е лоша практика, защото този компютър непрекъснато сканира за нови заявки и работи по-бавно. Затова при липсата на такова свързване се препоръчва настройката „Сървър за печат” от основните настройки на системата винаги да е в режим „Неактивна”.
  • Желателно е да се избягва настройка, при която един компютър е едновременно и сървър и клиент. Това може да доведе до непредвидими ситуации, ако настройката не е направена много прецизно.
  • В една система могат да съществуват няколко сървъра и няколко клиента. Настройката не се отличава от описаните до момента, важно е да няма дублиране на име на сървър.


Полезни връзки

Лични инструменти