Типови конфигурации

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Полезни връзки)
Ред 2: Ред 2:
== Малък хранителен магазин ==
== Малък хранителен магазин ==
-
Обикновено в малък продуктов магазин се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в малък продуктов магазин се работи с един компютър и [http://www.microinvest.net Microinvest] препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro Light''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
-
<br/>'''1 х Microinvest Баркод принтер Pro''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-баркод-етикети-Barcode-Printer-Pro Barcode Принтер Pro]''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
<br/><br/>
<br/><br/>
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
== Малък бутик ==
== Малък бутик ==
-
Обикновено в малък бутик се работи с един компютър (възможно и лаптоп) и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в малък бутик се работи с един компютър (възможно и лаптоп) и [http://www.microinvest.net Microinvest]препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro Light''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
<br/><br/>
<br/><br/>
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. В такъв тип магазини няма високо натоварване и се препоръчва работа с Access като база данни. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. В такъв тип магазини няма високо натоварване и се препоръчва работа с Access като база данни. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
Ред 19: Ред 19:
== Малко кафе ==
== Малко кафе ==
Обикновено в малко кафе се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
Обикновено в малко кафе се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, рецептите и номенклатурите;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, рецептите и номенклатурите;
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro Light''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат поръчките, продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат поръчките, продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
<br/><br/>
<br/><br/>
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога има високо натоварване на системата.
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога има високо натоварване на системата.
== Среден хранителен магазин ==
== Среден хранителен магазин ==
-
Обикновено в продуктов магазин със среден размер се работи с отделни компютри за касиерите и управителите и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в продуктов магазин със среден размер се работи с отделни компютри за касиерите и управителите и [http://www.microinvest.net Microinvest] препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''2 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите и се извършват справките в системата. Компютрите са разположени при управителите и стоковедите. Обикновено един от тези компютри представлява и сървъра на системата;
+
<br/>'''2 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите и се извършват справките в системата. Компютрите са разположени при управителите и стоковедите. Обикновено един от тези компютри представлява и сървъра на системата;
-
<br/>'''3 х Microinvest Склад Pro Light''' – това са работните места на касиерите, които извършват продажбите и издават чекове;
+
<br/>'''3 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това са работните места на касиерите, които извършват продажбите и издават чекове;
-
<br/>'''1 х Microinvest Баркод принтер Pro''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-баркод-етикети-Barcode-Printer-Pro Barcode Принтер Pro]''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи при сървъра.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи при сървъра.
<br/><br/>
<br/><br/>
Препоръчва се работа с MSDE или MySQL като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
Препоръчва се работа с MSDE или MySQL като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
== Среден ресторант ==
== Среден ресторант ==
-
Обикновено в ресторант работят няколко отделни компютъра за сервитьорите и един за управителя. Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в ресторант работят няколко отделни компютъра за сервитьорите и един за управителя. [http://www.microinvest.net Microinvest] препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите, рецептите и се извършват справките в системата. Обикновено същият компютър представлява и централния сървър на системата;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите, рецептите и се извършват справките в системата. Обикновено същият компютър представлява и централния сървър на системата;
-
<br/>'''2 х Microinvest Склад Pro Light''' – това са работните места на сервитьорите, които събират поръчки, извършват продажби и издават чекове;
+
<br/>'''2 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това са работните места на сервитьорите, които събират поръчки, извършват продажби и издават чекове;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи върху компютъра, които е определен за сървъра.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи върху компютъра, които е определен за сървъра.
<br/><br/>
<br/><br/>
Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата.
Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата.

Версия от 14:19, 5 юни 2012

Съществуват типови конфигурации за автоматизиране на определени обекти, които най-точно решават задачите на съответния кръг от потребители.

Съдържание

Малък хранителен магазин

Обикновено в малък продуктов магазин се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
1 х Microinvest Склад Pro Light – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
1 х Barcode Принтер Pro – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.

Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.

Малък бутик

Обикновено в малък бутик се работи с един компютър (възможно и лаптоп) и Microinvestпрепоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
1 х Microinvest Склад Pro Light – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;

Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. В такъв тип магазини няма високо натоварване и се препоръчва работа с Access като база данни. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.

Малко кафе

Обикновено в малко кафе се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, рецептите и номенклатурите;
1 х Microinvest Склад Pro Light – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат поръчките, продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.

Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога има високо натоварване на системата.

Среден хранителен магазин

Обикновено в продуктов магазин със среден размер се работи с отделни компютри за касиерите и управителите и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
2 х Microinvest Склад Pro – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите и се извършват справките в системата. Компютрите са разположени при управителите и стоковедите. Обикновено един от тези компютри представлява и сървъра на системата;
3 х Microinvest Склад Pro Light – това са работните места на касиерите, които извършват продажбите и издават чекове;
1 х Barcode Принтер Pro – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи при сървъра.

Препоръчва се работа с MSDE или MySQL като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.

Среден ресторант

Обикновено в ресторант работят няколко отделни компютъра за сервитьорите и един за управителя. Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите, рецептите и се извършват справките в системата. Обикновено същият компютър представлява и централния сървър на системата;
2 х Microinvest Склад Pro Light – това са работните места на сервитьорите, които събират поръчки, извършват продажби и издават чекове;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи върху компютъра, които е определен за сървъра.

Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата.


Полезни връзки

Лични инструменти