Типови конфигурации

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: Съществуват типови конфигурации за автоматизиране на определени обекти, които най-точно реш…)
 
(8 междинни версии не са показани.)
Ред 2: Ред 2:
== Малък хранителен магазин ==
== Малък хранителен магазин ==
-
Обикновено в малък продуктов магазин се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в малък продуктов магазин се работи с един компютър и [http://www.microinvest.net Microinvest] препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro Light''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатат чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
-
<br/>'''1 х Microinvest Баркод принтер Pro''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-баркод-етикети-Barcode-Printer-Pro Barcode Принтер Pro]''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
<br/><br/>
<br/><br/>
-
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
+
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазинът има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен баркод четец.
== Малък бутик ==
== Малък бутик ==
-
Обикновено в малък бутик се работи с един компютър (възможно и лаптоп) и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в малък бутик се работи с един компютър (възможно и лаптоп) и [http://www.microinvest.net Microinvest]препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro Light''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатат чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
<br/><br/>
<br/><br/>
-
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. В такъв тип магазини няма високо натоварване и се препоръчва работа с Access като база данни. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
+
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. В такъв тип магазини няма високо натоварване и се препоръчва работа с Access като база данни. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен баркод четец.
== Малко кафе ==
== Малко кафе ==
Обикновено в малко кафе се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
Обикновено в малко кафе се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, рецептите и номенклатурите;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките, рецептите и номенклатурите;
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro Light''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат поръчките, продажбите и се печатят чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат поръчките, продажбите и се печатат чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.
<br/><br/>
<br/><br/>
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога има високо натоварване на системата.
Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога има високо натоварване на системата.
== Среден хранителен магазин ==
== Среден хранителен магазин ==
-
Обикновено в продуктов магазин със среден размер се работи с отделни компютри за касиерите и управителите и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в продуктов магазин със среден размер се работи с отделни компютри за касиерите и управителите и [http://www.microinvest.net Microinvest] препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''2 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите и се извършват справките в системата. Компютрите са разположени при управителите и стоковедите. Обикновено един от тези компютри представлява и сървъра на системата;
+
<br/>'''2 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите и се извършват справките в системата. Компютрите са разположени при управителите и стоковедите. Обикновено един от тези компютри представлява и сървъра на системата;
-
<br/>'''3 х Microinvest Склад Pro Light''' – това са работните места на касиерите, които извършват продажбите и издават чекове;
+
<br/>'''3 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това са работните места на касиерите, които извършват продажбите и издават чекове;
-
<br/>'''1 х Microinvest Баркод принтер Pro''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-баркод-етикети-Barcode-Printer-Pro Barcode Принтер Pro]''' – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи при сървъра.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи при сървъра.
<br/><br/>
<br/><br/>
-
Препоръчва се работа с MSDE или MySQL като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен бар-код четец.
+
Препоръчва се работа с MSDE или MySQL като база данни, защото понякога магазинът има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен баркод четец.
== Среден ресторант ==
== Среден ресторант ==
-
Обикновено в ресторант работят няколко отделни компютъра за сервитьорите и един за управителя. Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
+
Обикновено в ресторант работят няколко отделни компютъра за сервитьорите и един за управителя. [http://www.microinvest.net Microinvest] препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
-
<br/>'''1 х Microinvest Склад Pro''' – това е бэк офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите, рецептите и се извършват справките в системата. Обикновено същият компютър представлява и централния сървър на системата;
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro]''' – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите, рецептите и се извършват справките в системата. Обикновено същият компютър представлява и централния сървър на системата;
-
<br/>'''2 х Microinvest Склад Pro Light''' – това са работните места на сервитьорите, които събират поръчки, извършват продажби и издават чекове;
+
<br/>'''2 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light]''' – това са работните места на сервитьорите, които събират поръчки, извършват продажби и издават чекове;
-
<br/>'''1 х Microinvest Архи Pro''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи върху компютъра, които е определен за сървъра.
+
<br/>'''1 х [http://microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro Microinvest Архи Pro]''' – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи върху компютъра, който е определен за сървър.
<br/><br/>
<br/><br/>
-
Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазина има високо натоварване на системата.
+
Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазинът има високо натоварване на системата.
 +
 
 +
== Полезни връзки ==
 +
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
 +
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]
 +
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]
 +
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]
 +
*[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 Всички статии]

Текуща версия към 08:32, 3 ноември 2017

Съществуват типови конфигурации за автоматизиране на определени обекти, които най-точно решават задачите на съответния кръг от потребители.

Съдържание

Малък хранителен магазин

Обикновено в малък продуктов магазин се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
1 х Microinvest Склад Pro Light – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатат чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
1 х Barcode Принтер Pro – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.

Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазинът има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен баркод четец.

Малък бутик

Обикновено в малък бутик се работи с един компютър (възможно и лаптоп) и Microinvestпрепоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките и номенклатурите;
1 х Microinvest Склад Pro Light – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат продажбите и се печатат чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;

Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. В такъв тип магазини няма високо натоварване и се препоръчва работа с Access като база данни. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен баркод четец.

Малко кафе

Обикновено в малко кафе се работи с един компютър и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките, рецептите и номенклатурите;
1 х Microinvest Склад Pro Light – това е фронт офиса на системата и там се въвеждат поръчките, продажбите и се печатат чекове. Двата продукта работят на един и същ компютър;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса.

Продуктите работят на един компютър, всичко се инсталира едновременно и се регистрира чрез един единствен апаратен ключ. Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога има високо натоварване на системата.

Среден хранителен магазин

Обикновено в продуктов магазин със среден размер се работи с отделни компютри за касиерите и управителите и Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
2 х Microinvest Склад Pro – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите и се извършват справките в системата. Компютрите са разположени при управителите и стоковедите. Обикновено един от тези компютри представлява и сървъра на системата;
3 х Microinvest Склад Pro Light – това са работните места на касиерите, които извършват продажбите и издават чекове;
1 х Barcode Принтер Pro – продукт за печат на баркодове за артикули, които нямат такива етикети;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи при сървъра.

Препоръчва се работа с MSDE или MySQL като база данни, защото понякога магазинът има високо натоварване на системата. При необходимост може да се инсталира безплатния продукт Microinvest Serial Driver за управление на сериен баркод четец.

Среден ресторант

Обикновено в ресторант работят няколко отделни компютъра за сервитьорите и един за управителя. Microinvest препоръчва следния набор от програмни продукти и компоненти:
1 х Microinvest Склад Pro – това е бек офиса на системата и там се въвеждат доставките, номенклатурите, рецептите и се извършват справките в системата. Обикновено същият компютър представлява и централния сървър на системата;
2 х Microinvest Склад Pro Light – това са работните места на сервитьорите, които събират поръчки, извършват продажби и издават чекове;
1 х Microinvest Архи Pro – допълнителен продукт за архивиране на данните без операторска намеса. Работи върху компютъра, който е определен за сървър.

Препоръчва се работа с MSDE като база данни, защото понякога магазинът има високо натоварване на системата.

Полезни връзки

Лични инструменти