Търсене в номенклатурите

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Примери за търсене на стоки)
Ред 22: Ред 22:
* Въведено е '''6600''': Търсенето се осъществява по код на стоката;
* Въведено е '''6600''': Търсенето се осъществява по код на стоката;
* Въведено е '''Nokia''': Търсенето се осъществява по име на стоката в таблицата;
* Въведено е '''Nokia''': Търсенето се осъществява по име на стоката в таблицата;
-
* Въведено е '''6600Nokia''': Търсенето се осъществява по код на стоката в таблицата до момента, в който има въведена първата буква. Тогава автоматично търсенето започва по име стоката;
+
* Въведено е '''6600Nokia''': Търсенето се осъществява по код на стоката в таблицата до момента, в който има въведена първа буква. Тогава автоматично търсенето започва по име стоката;
* Въведено е '''Nokia6600''': Търсенето се осъществява единствено по име на стоката, без значение, че съществуват цифри.
* Въведено е '''Nokia6600''': Търсенето се осъществява единствено по име на стоката, без значение, че съществуват цифри.

Версия от 12:07, 19 юли 2012

В прозорците за номенклатури има изградена система за бързо търсене и позициониране. Операторът има възможност за бързо търсене по елементите на номенклатурата като код на стоката, име на стоката или баркод. Търсенето е вградено в прозорците и не изисква допълнителни операции.

Съдържание

Технология за работа

След като прозорецът с избор на номенклатури е отворен на екрана, програмата позволява бързо намиране на определен елемент. От клавиатурата се въвежда клавишна последователност, като програмата сама определя стратегията за търсене в зависимост от въведените символи. Въвеждането не изисква специално поле за попълване, символите се изписват директно и се визуализират в долната дясна част на прозореца.

Тип на данните

Microinvest Склад Pro определя типа на данните чрез следната технология:

  • Търсене по код на стоката, ако всички въведени символи са цифри;
  • Търсене по име на стоката, ако поне един от въведените символи е буква;
  • Когато са смесени символите, програмата автоматично превключва в режим на търсене по име.

Допълнителни характеристики

Бързото търсене е валидно във всички номенклатури, като в зависимост от таблицата може да има известни различия в търсените параметри.

Ако въведената информация не може да бъде намерена, тогава курсорът се позиционира в първия ред на списъка. Чрез бутон BackSpace е възможно да се изтрие последния елемент от търсената последователност.

Филтър на резултатите

В прозорците за избор на номенклатура има възможност за филтриране на търсенето. Когато филтърът е изключен, търсенето позиционира курсора върху първото съвпадение. Когато филтърът е активен, при въвеждане на последователност за търсене, програмата съкращава списъка и оставя на екрана само тези номенклатури, които съдържат въведените до момента символи.

Примери за търсене на стоки

При въвеждане на данни, програмата ще извърши следните търсения:

  • Въведено е 6600: Търсенето се осъществява по код на стоката;
  • Въведено е Nokia: Търсенето се осъществява по име на стоката в таблицата;
  • Въведено е 6600Nokia: Търсенето се осъществява по код на стоката в таблицата до момента, в който има въведена първа буква. Тогава автоматично търсенето започва по име стоката;
  • Въведено е Nokia6600: Търсенето се осъществява единствено по име на стоката, без значение, че съществуват цифри.

Полезни връзки

Лични инструменти