Търсене в списъка на документите

от Wiki

Версия от 08:32, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest позволяват бързо търсене в списъка на документите. Операторът има възможност за бързо търсене по номер на документ, по име на партньор, по обект и други параметри на документа. Търсенето е вградено в прозорците и не изисква допълнителни операции.

Съдържание

Технология за работа

Бързо търсене при документите се извършва в самия прозорец с избор на документ. След като прозорецът е отворен на екрана, операторът изписва номер на документа или име на партньор. Изписването става чрез клавиатурата, като няма специално отделено поле за това. Самият прозорец приема клавишната последователност и автоматично извършва търсене. Въведените до момента символи са видими в долната лява част на екрана. При всеки нов въведен символ се активира процедурата за претърсване и курсорът се позиционира върху първият съвпадащ ред от таблицата.

Допълнителни характеристики

Бързото търсене е валидно във всички операции, като в зависимост от таблицата може да има известни различия в търсените параметри. Когато в таблицата има колона Партньор, програмата търси по тази колона. Aко определена колона отсъства, търсене по тези данни не се извършва.

Ако въведената информация не може да бъде намерена, тогава курсорът се позиционира в първия ред на списъка. Чрез бутон BackSpace е възможно да се изтрие последния елемент от търсената последователност.

Тип на данните

Microinvest Склад Pro определя типа на данните чрез следната технология:

  • Търсене по номер на документ, ако всички въведени символи са цифри;
  • Търсене по имe на партньор или обект, ако поне един от въведените символи е буква.

Примери за тип на данните

При въвеждане на данни, програмата ще извърши следните търсения:

  • Въведено е 01234: Търсенето се осъществява по номер на документа в таблицата;
  • Въведено е Иван: Търсенето се осъществява по име на партньора в таблицата;
  • Въведено е 01234Иван: Търсенето се осъществява по номер на документа в таблицата до момента, в който има въведена първа буква. Тогава автоматично търсенето започва по име на партньора;
  • Въведено е Иван01234: Търсенето се осъществява единствено по име на партньора, без значение, че съществуват цифри.

Полезни връзки

Лични инструменти