Управление на ДДС в операциите

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
 
Ред 66: Ред 66:
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
-
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
+
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]

Текуща версия към 08:33, 3 ноември 2017

В практиката се срещат случаи, при които има фирми, регистрирани по ДДС, които издават или получават фактури без ДДС или обратно. Затова в продуктите на Microinvest има специална технология за обработка на тези операции. Използването на тези функции рязко намалява времето за работа, улеснява операторите и предлага авангардна технология за бърза обработка на целия документ.

Съдържание

Основи на ДДС

ДДС или Данък Добавена Стойност е косвен данък върху покупката и продажбата на стоки. Като общоприета данъчна практика в повечето страни, неговите характеристики са много ясни и прозрачни. При закупуване на стоки фирмата заплаща този данък на доставчика, при продажбата на стоки данъкът се заплаща от клиента. Разликата между двете стойности се внася в бюджета.
Като основа на принципа на ДДС няма нищо сложно до момента, в който се намесят други фактори като фирми, нерегистрирани по ДДС, частни лица или страни от Европейския съюз. В този случай има редица ситуации, при които не се начислява данък при покупка или продажба. Именно тези случай са обект на настоящия материал и те трябва да се разглеждат много внимателно.

ДДС и продуктите на Microinvest

Всички продукти на Microinvest са предвидени за работа и обработка на ДДС. При част от тях този процес е напълно автоматизиран, при част от тях той може да бъде управляван от операторите. Идеята е да се разделят отговорностите и чрез настройка да се определят ролите на участниците в бизнес процесите. Продуктите на Microinvest се делят на 2 категории:

 1. Продукти при които може да става динамична промяна на ДДС. Това е Microinvest Склад Pro, където за всяка операция може да се направи промяна на начислението на ДДС;
 2. Продукти, при които начисляването на ДДС не може да се променя и се следва основната настройка на системата – работа с или без ДДС. Това са всички останали продукти, като най-важен от тях е Microinvest Склад Pro Light.

Основната идея е ДДС да може да се променя от административния персонал, управителите, собствениците и счетоводителите. Те работят с Microinvest Склад Pro, докато касиерите, сервитьорите и продавачите работят с Microinvest Склад Pro Light и се подчиняват на основната настройка на системата. По този начин всеки може да определя само настройките, които са в неговата компетентност.

ДДС групи на стоките

Частично управление на ДДС на стоките се осъществява с помощта на ДДС групите. Чрез тяхната настройка, за всяка стока се определя отделна ДДС група, със собствен ДДС процент и данъчна група на касовия апарат.
Механизмът за ДДС групи се определя от локалното законодателство, като тази настройка влияе върху цялата система. При евентуална промяна на ДДС групата на стоката, самата стока се изпраща към друг отдел на касовия апарат, в справките участва с отделно начисление на сумата на данъка и се обработва по индивидуален начен. Примери за отделни ДДС групи са:

 1. Стоки, освободени от ДДС, например лекарства;
 2. Стоки с намалено ДДС, например печатни изделия или учебници;
 3. Стоки с намалено ДДС, част от основните храни;
 4. Стоки с пълно ДДС, промишлени стоки, стоки за бита и всичко останало.

Описаните ДДС групи са примерни, различават се в отделните държави и са строго индивидуални. Пълно описание на ДДС групите е публикувано в допълнителна статия.

Глобални ДДС настройки

При първоначално инсталиране и настройка на програмите има 2 много важни настройки, които са определящи за механизмите на работа на програмните продукти:

 1. Работа с ДДС. Тази настройка определя дали програмния продукт да работи с ДДС (състояние „Активно“, фирмите са регистрирани по този закон) или да не изчислява ДДС (състояние „Неактивно“, фирмите нямат регистрация по ДДС);
 2. Цените с включено ДДС. Когато тази настройка е активна, цената на стоките включва в себе си и данъка. Когато тази настройка е в положение „Неактивна“, тогава цената на стоката е без ДДС. Във втория случай към цената на стоката се добавя ДДС в момента на продажба, например цената на стоката е 10 EUR, в момента на продажбата се добавят 20% ДДС и клиентите заплащат 12 EUR за покупката.

В основна част от магазините и ресторантите цените са с включено ДДС. По този начин клиентите виждат цена от 10 EUR и заплащат именно тази цена.
Много често в складове на едро и търговски фирми цената е обявена без ДДС, клиентите закупуват стоката и в момента на закупуване се добавя данъка. Точно за тези фирми е възможността за работа с цени, без включено ДДС в тях.
Превключването на тази настройка е забранено, ако вече има извършени операции, това би довело до изкривяване на финансовите резултати. Тази настройка се прави еднократно при въвеждане на продукта в експлоатация и не се променя повече. Тя се отнася до всички работни места в мрежата едновременно и е на ниво организация.

ДДС в доставките

Много специфична операция е когато ДДС регистрирана компания закупува стоки без ДДС. Пример за такава операция е когато голям ресторант купува плодове или зеленчуци от дребен частен производител или директно от пазара. В този случай стоките се закупуват без ДДС, но това е индивидуална доставка без ДДС и не влияе върху другите операции на компанията. Процедурата за това е следната:

 1. Въвежда се операция „Доставка“ за съответните стоки;
 2. Попълват се всички цени по начина, по който са реално заплатени;
 3. Чрез бутон „Опции“ в долния десен ъгъл на екрана с операцията се активира или изключва опциите:
  • „Начисляване на ДДС“. Това автоматически променя стойността на ДДС. Промяната се вижда в общата сума на операцията и съответно начисления данък;
  • „Смяна на цените с/без ДДС“. Това автоматически добавя или премахва стойността на ДДС от цената. Промяната се вижда в общата сума на операцията и съответно начисления данък.

Настоящите опции трябва да се прегледат преди запис на операцията за да може да се пресъздаде точно и обективно реалната сделка, която е извършена от оператора. Прецизното изучаване на тези функции е описано в помощната система на продукта (клавиш F1 в прозореца с операцията) и документацията на продукта.
Съвет към всички оператори и технически специалисти е да направят тестов пример за начисляване и премахване на ДДС от доставката, за включена и изключена цена с ДДС и за действието на тези две опции върху поведението на продукта, себестойността на стоките и цялата финансова отчетност.

Разширена Доставка

Разширената доставка е специализирана операция, която увеличава възможностите на стандартната операция „Доставка“. В нея има няколко допълнителни колони, например цени с и без ДДС, процент надценка и възможност за въвеждане на суми. При разширената доставка е възможно да се управлява прецизно всяка стока и нейната индивидуална цена, ДДС на всяка стока и на цялата операция. Тъй като по същество разширената доставка и надстройка на стандартната операция „Доставка“, то описаните точки в ДДС за доставките са в пълна сила.

Други операции

Microinvest Склад Pro следва едни и същи принципи на работа във всички операции. Затова настройките: „Начисляване на ДДС“ и „Смяна на цените с/без ДДС“ са достъпни в няколко операции. Функциите и използването на тези настройки е аналогично на действието им в операция „Доставка“ и се подчинява на същите принципи:

 • Начисляване на ДДС в операцията;
 • Отмяна на начисляването на ДДС в операцията;
 • Добавяне на ДДС към цената на стоките;
 • Изваждане на ДДС от цената на стоките.

Примери за различното поведение на операциите при промяна на настройките са:

 • Цена 10 EUR, ДДС в размер на 2 EUR. ДДС-то е извън цената на стоката;
 • Цена 12 EUR, ДДС в размер на 2 EUR е включено в цената на стоката;
 • Цена 10 EUR, ДДС в размер на 0 EUR. Въобще няма ДДС на тази стока или операция;
 • Цена 12 EUR, ДДС в размер на 0 EUR, но то е директно прибавено към цената на тази стока и не се дели на цена и данък.

Всяка една от тези операции има своя аргумент в различна ситуация, затова конкретното предложение трябва да включва консултация със счетоводител или финансов съветник.

Други приложения на ДДС

Съществуват много други приложения на механизма за начисляване и изваждане на ДДС. Като примери за такива операции могат да се демонстрират:

 1. Работа на 2 компании, например фирма регистрирана по ДДС и втора фирма, нерегистрирана по ДДС в една и съща база от данни;
 2. Обработка да 2 отделни компании на един собственик, едната компания купува и продава стоките без данък, другата работи с пълния обем ДДС документи.

Приложенията на настоящите функции са много и се адаптират според потребностите на индивидуалния клиент. Прецизната настройка е задължителна за да могат да се обхванат всички налични случаи на работа на предприятието.

Други

Управлението на начисляването и премахването на ДДС трябва да се консултира със счетоводител и да се спазва много стриктно. При неправилно задаване на операциите и данъка в тях се изкривяват финансовите резултати, себестойността на стоките не е вярна и сумите на ДДС са некоректни. Затова преди всяка промяна на настройките трябва да се предвиди тяхното действие и последствия за цялата система.
Тъй като ДДС е данък и се изисква от съответната държава, неговото начисляване и определяне е строго регламентирано, всички документи го описват като отделна колона и сума. Всичко това дава пряко отражение в счетоводната отчетност на предприятието.

Полезни връзки

Лични инструменти