Управление на бутоните (Toolbar)

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest предлагат възможности за управление на менюто и бутоните за бързо избиране на функциите в програмите. Чрез адаптиране на интерфейса и възможностите на продуктите за индивидуалните нужди се постига максимално удобна технология на работа, която да изпълнява точните критерии за всяко едно работно място.

Съдържание

Преимущества

Чрез правилната настройка на интерфейса е възможно да се разширят или съответно забранят определени функции на програмата. Това позволява фина настройка на правата на достъп и увеличаване на ефективността на операторите.

Microinvest Склад Pro

За да се променят бутоните в Microinvest Склад Pro, е необходимо да се щракне с десния бутон върху лентата с бутони и да се избере „Настройки”. В появилия се прозорец могат да се редактират, добавят, премахват и настройват бутоните. Важно е да се знае, че когато е активен прозорецът за настройка на бутоните, то десният бутон на мишката може да изпълнява и други функции върху лентата с бутони.
Основната операция, която може да се извърши, е избор на бутон и неговото „влачене” до правилната позиция в лентата за бутони. Там той се „пуска” и заема своята позиция. При следващото стартиране на продукта, този бутон ще е достъпен за всички оператори, в зависимост от правата на достъп.
Важно е да се знае, че лентата с бутоните може да стои в края на продукта (горе, ляво, дясно, долу) или да е във вид на плаващ прозорец по екрана.

Microinvest Склад Pro Light

Технологията за настройка на бутоните в Microinvest Склад Pro Light е различна спрямо Microinvest Склад Pro. Технологията се основава върху правата на достъп със следните правила:

  1. Съществува набор от бутони. Един бутон е видим, когато неговата функция е разрешена от настройката;
  2. Когато един бутон е забранен, то програмата проверява дали има друг бутон на негово място. Ако такъв бутон съществува, то той заменя неактивния;
  3. Ако съответният забранен бутон не може да бъде заменен от друг бутон с друга функция, той остава на екрана в неактивен вид.

Други продукти

Част от другите продукти на Microinvest имат подобна технология за моделиране на менюто и външния вид на програмата. При всички положения едната от двете технологии (от Microinvest Склад Pro или Microinvest Склад Pro Light) е приложима за почти всички продукти.

Прозорци

Продуктите на Microinvest управляват интелигентно прозорците си. Всяка промяна на вида, големината и местоположението се запомня и в бъдеще прозорците се появяват с новия си, променен вид. Чрез меню „Прозорец” програмата може да нулира състоянието на прозорците, като по този начин изтрие индивидуалните предпочитания за размер и местоположение. Това позволява с една операция да се нулират всички прозорци.

Възстановяване на настройките

Понякога в практиката се случва настройките да се разместят до неудобен вид. В този случай тяхното възстановяване би отнело много време и сили. Затова в настройката на програмите е предвидена технология за „Възстановяване до стандартния вид”, която установява бутоните във фабричното им положение така, както са предвидени за работа от авторите на програмния продукт.

Полезни връзки

Лични инструменти