Управление на електронни везни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest има реализиран мощен механизъм за програмиране и управление на електронни везни. Цялостната система за управление е пренесена върху работното място на касиера (Фронт офис), като по този начин са постигнати много предимства спрямо остарялата технология за програмиране от страна на бек офиса.

Съдържание

Предимства

Предложената система за управление на везните от Фронт офиса има няколко ключови предимства:

  1. Касиерите винаги стоят на работните си места и могат да прехвърлят данни във везната по всяко време, докато понякога се случва управителя да е излязъл извън обекта, неговият компютър да е недостъпен и това да елиминира възможността за препрограмиране на артикулите във везните;
  2. При отдалечени обекти, централния сървър се намира на отдалечено място. Tогава единствената възможност за програмиране на електронните везни е чрез Фронт офиса. Същото важи и при работа Off-Line, където данните се предават чрез USB Flash носител и има инсталиран само Фронт офис;
  3. Обикновено везните се намират по-близо до компютрите на касиерите, отколкото до управителя на магазина и затова окабеляването до Фронт офиса е по-удачно;
  4. Когато има няколко щанда и съответни работни места по щандовете, може да се направи по-ясно разпределение на везните по работни места, отколкото при централизирано управление. Това е в сила, когато програмирането на везната блокира нейната работа. Когато процесът се управлява от касиерите, то те знаят кога е точният момент за програмиране на везната, докато управителите нямат поглед върху човекопотока.

Технология на работа

Везните (една или няколко) се включват към работното място на касиера. Чрез активиране на контролния панел и избор на съответната везна, касиерът може да я избере и да я програмира. Целият този процес се разрешава чрез правата на достъп, което позволява детайлно определяне на ролите на служителите.

Алтернативна технология

Понякога се среща вариант, когато мениджърите искат да извършват управлението на електронните везни чрез компютъра на управителя. В този случай везните се свързват към компютъра на управителя и там се инсталира едно работно място на Microinvest Склад Pro Light. Това работно място служи единствено за управление на електронните везни и базови справки за оборот и отчитане на продавачите. Макар и непрепоръчителна, с тази алтернативна технология се постига идентичност със системите за централизирано управление на везни.

Защо някои програмират от компютъра на управителя

Много от другите продукти управляват везните от работното място на управителя. Тази схема се налага от остарялата концепция за работа Off-Line, когато работните места на касиерите нямат достъп до актуализирани данни и не могат да програмират везните с последните изменения на цените и артикулите. При тези системи няма директен достъп до базата и единствената възможност е програмиране от бек офиса с всичките недостатъци на тази технология.
Всичко това е избегнато в продуктите на Microinvest, които в момента предлагат най-авангардната система за работа.

Полезни връзки

Лични инструменти