Управление на цените

от Wiki

Версия от 08:33, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Като съвременен продукт за управление на продажбите на стоки и работа с различни партньори, Microinvest Склад Pro предлага мощна технология за управление на цените и дефиниране на отстъпки. Познаването на този механизъм дава възможност за управление на цените според клиентите, оборота на клиента, обема на продажбите, периода на действие на определени акции и други съвременни технологии за привличане и обслужване на клиентите.

Съдържание

Видове цени и тяхното управление

Принципно цените могат да се разделят на два основни класа:

 1. Доставни цени. Доставните цени се формират от приходните документи, те почти не се управляват от нашето предприятие и са фактическата стойност, по която е закупен продукта;
 2. Продажни цени. Продажните цени се определят от мениджърите в компанията и са основния компонент за връзка с клиентите. Затова управлението на цените се отнася именно към създаването и мениджмънта на продажните цени на стоките.

Технологията за управление на продажните цени е разделено на \няколко отделни механизма, които работа заедно и по отделно. Всеки един от механизмите дава различен поглед и възможности върху управлението на ценообразуването. Тяхното познаване е гаранция да отличен мениджмънт на предприятието.

Система за отстъпки

Продуктите на Microinvest притежават мощна система за отстъпки, която се състои от няколко отделни компонента:

 1. Персонална търговска отстъпка на всеки партньор по отделно, която се задава в картона на партньора. По този начин всеки партньор може да има индивидуален процент отстъпка и съответстваща карта за отстъпка. Голямо предимство е възможността за натрупване на оборот на всеки картон и следене на персоналните данни по всяка една карта;
 2. До 10 отделни цени за всяка стока. При задаване на параметрите на партньора или обекта се определя по коя ценова група да работи съответния партньор или обект. Това е еквивалентно на индивидуална ценова листа за група партньори;
 3. Ръчна промяна на цената и отстъпката от всеки оператор в търговския обект в реално време;
 4. Работа с „Ценови правила“, система, която позволява създаването на практически неограничен набор от отстъпки и условия за тяхното прилагане.

Всяка една от тези системи е независима от другите, но продуктите на Microinvest позволяват комбинирано използване на отстъпките и тяхното съчетаване в обща система. Затова практически не съществува ограничение за определяне на ценовата политика към клиентите.

Ценообразуване при доставка

Една от най-важните операции е доставката. При доставка се въвеждат доставните цени и при необходимост се променят актуалните продажни цени. В Microinvest Склад Pro са предвидени два режима на доставка:

 1. Стандартна операция Доставка, при която се въвежда доставна цена и се определя съответната продажна цена. Новата продажна цена влиза в сила в момента на запис на операцията „Доставка“;
 2. Разширена доставка. При тази операция може да се зададе процент увеличение на цената, да се определят цени с и без ДДС, както и много други параметри за стоките. Разширената доставка предлага повече възможности за управление на цените, но е по-бавна при въвеждане на данните и определянето на процентите повишаване на съответната цена.

Важно е да се отбележи, че при всички видове доставки се променя именно цената, по ценовата група на партньора. Ако партньорът работи по трета ценова група, при промяна на цената в прозорец Доставка, цената именно на тази група ще се промени.

Ценообразуване на наличните стоки

Темата за ценообразуване на наличните стоки може да се разглежда по няколко способа:

 1. Промяна на доставни цени без изменение на приходните документи. Това се извършва чрез Преоценка. В този режим се задава математическа формула за обработка на съответната цена (доставна) и задължително се отбелязва „прилага се на наличните стоки в склада“;
 2. Изменение на документа за доставка и последващо преизчисляване на доставните цени на стоките. Програмата ще направи пълно преизчисляване на цените и ще промени тяхното актуално състояние. Следва да се отбележи и промяна в себестойността на рецептите, стойността на изписване и експортите към счетоводните системи;
 3. Изпълнение на операция Ревизия върху съществуващите стоки, като се променя тяхната цена, без изменение на действителното количество;

Важно е да се отбележи, че промяната на доставните цени се отразява върху отчетната стойността на стоките, което може да доведе до изкривяване на резултатите в счетоводния отдел на компанията. Промените трябва да се правят внимателно, след анализ на възможните последствия.

Други методи за управление на цените

Мощен способ за управление на цените е възможността за експорт на номенклатурата в Excel, последваща обработка на стоките с промяна на основните параметри (цени, баркодове и други) и повторният импорт на номенклатурата в програмния продукт. За целта се изпълнява следната последователност:

 1. Експорт на данните във външен Excel файл. Експортът се извършва чрез справка и бутон Експорт от създадената справка;
 2. Обработка на получената таблица, промяна на цени или други параметри. Това се извършва със средствата на Excel или друг външен софтуер;
 3. Чрез меню Редакция/Администриране/Импорт на номенклатура се извършва импорт на стоките в програмата, като за режим на импорт се избира „Замяна“. Така съществуващите стоки ще бъдат заменени с новите и посочените параметри ще се актуализират.

Цялата тази последователност позволява произволна промяна на цени според потребителски формули в Excel и практически дава неограничена свобода за обработка на номенклатурите.

Политика към партньорите и клиенти

Политиката на ценообразуване към партньорите може да е се разглежда като комбинация от всички предходни варианти за управление на цените. Партньорите и клиентите работят с няколко различни ценови групи и могат да притежават индивидуални цени за стоките. В програма Microinvest Склад Pro има възможност да се активира настройка „Работа по последна продажна цена“, като в този режим цената е напълно индивидуална, веднъж променена, при следваща операция клиентът получава точно своята цена, без значение от промяна на цените в ценовите групи.

Изводи

Съвременните системи позволяват мощен мениджмънт на цените и управление на клиентите. Като прогресивен продукт Microinvest Склад Pro предлага мощен набор от средства за създаване и провеждане на ценова политика на предприятието в съответствие с най-съвременните способи за управление и контроли на политиката на предприятието.
За ефективно използване на създадените възможности потребителите трябва да се запознаят с различните функционални решения и да построят най-удачната ценова политика на индивидуалния обект. Това със сигурност ще гарантира по-високи приходи и ще е привлекателно за клиентите.

Полезни връзки

Лични инструменти