Управление на шаблоните

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При работа с POS принтер, Microinvest Склад Pro Light притежава функции за създаване на шаблони за междинни чекове и документи за плащане. Една от най-важните функции на програмата е възможността за създаване, съхраняване, копиране и използване на предварително създадени шаблони.

Съдържание

Шаблон и скрипт

Технологията за създаване и използване на шаблоните се основава върху предварително създаден скрипт с команди към принтера. Тези скриптове се запазват в настройката на програмата и се изпълняват динамично при всеки печат на документ. Тяхната структура е постоянна, състоят се от няколко части и могат да се настройват за всеки потребител по отделно, в зависимост от желанието му.
За улеснение на потребителите, в стандартната версия на програма съществуват предварително зададени шаблони. Те осигуряват бърза настройка при част от най-срещаните документи.
Едновременно с това съществуват и много шаблони, които се създават от самите потребители. Именно за тях съществува възможността да се съхраняват и копират към други работни места.

Файлове за съхраняване на шаблоните

Шаблоните са част от настройката на системата. Те се съхраняват в самата система и са неотменна част към нея. Това ограничава възможността за пренасяне и използване на индивидуален шаблон от едно работно място към друго. Затова в Microinvest Склад Pro и Microinvest Device Manager е създадена технология, която позволява един шаблон да бъде експортиран от системата и да бъде съхранен като отделен файл.
Файловете с шаблони имат разширение .dmt и съдържат име на шаблона, текстово описание и коментар. Този файл може да бъде пренесен от един компютър към друг и не е зависим от индивидуалната настройка на работното място.

Папка с шаблоните

Папката с файлове за шаблони е твърдо определена. В зависимости от версията на операционната система, папката в която се намират шаблоните е както следва:

  • При Windows 10 папка C:\ProgramData\Microinvest\Device Test Tool\Templates
  • При Windows 8.1 папка C:\ProgramData\Microinvest\Device Test Tool\Templates
  • При Windows 8 папка C:\ProgramData\Microinvest\Device Test Tool\Templates
  • При Windows 7 папка C:\ProgramData\Microinvest\Device Test Tool\Templates
  • При Windows Vista папка C:\ProgramData\Microinvest\Device Test Tool\Templates
  • При Windows XP папка C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\ Device Test Tool\Templates

Именно там трябва да се намират съответните .dmt файлове, за да може да се заредят шаблоните.

Редактиране на шаблон

Шаблон може да бъде създаден и редактиран чрез Microinvest Device Manager. От менюто на този спомагателен продукт има възможност за импорт и експорт на данните на определен шаблон. След като веднъж е създаден и експортиран във външен файл, избраният шаблон става достъпен за всички продукти на Microinvest. Именно за това е създадена и универсалната папка за съхранение на шаблоните, тя е една за всички продукти.

Други особености

След като един шаблон е избран в системата, неговото съдържание се пренася в индивидуалната настройка на самия продукт. Това означава, че файловете със шаблони се използват единствено при избор на шаблон и след това тяхното съдържание е без значение. От тук следват няколко извода:

  1. Когато един шаблон се избере в продукта, съответния файл се прочита и прехвърля в настройката на продукта. Ако в бъдеще изменим вида на шаблона в системата, то настройката на продукта няма да се промени, докато отново изрично не изберем този файл;
  2. Шаблон може да се избере от файл, след това файлът с шаблони може да бъде изтрит. Въпреки че не съществува, съответния шаблон е импортиран в настройката на системата и работи дори и без външния файл;
  3. Вътрешните шаблони на програмата нямат собствени файлове, те са вградени в самия продукт и се създават от Microinvest.

Полезни връзки

Лични инструменти