Формат на цените

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Всяка държава и много от организациите имат собствено ценообразуване и предлагат индивидуални цени към клиентите си. Затова в продуктите на Microinvest съществува настройка за индивидуален формат на цените. Тази настройка променя математическите алгоритми на работа, закръгленията и вътрешната аритметика. Допълнително се изменя и визуалното представяне на цените на екрана на операторите.

Съдържание

Формат на цените

Формата на цените представлява вида на числата и дробната част на цените в програмата. Това е настройка с универсално действие върху цялата програма. Като примери за формат на цените могат да се посочат следните варианти:

  1. Формат 0.00, това е най-стандартния вид на цените, който включва лева и стотинки;
  2. Формат 0, това е друг вид цени, когато се продават скъпи изделия и дробната част на цените няма значение. Може да се използва при страни с инфлация или при продажба на автомобили;
  3. Формат 0.000 или 0.0000, особени формати на цените при продажба на определени изделия, когато отстъпката е от голямо значение. Също така може да се променя нищожна част от цената, която да влияе върху сумата при огромно количество;
  4. Формат 0.0 е специален случай, когато искаме да закръглим сумата до число, удобно за клиентите, например не искаме да връщаме много дребно ресто.

При изменение на формата на цените се променят визуалните стилове в програмата, но не се променят документите, които са съобразени с националното законодателство.

Настройки на работните места

Настройката на формата на цените може да се направи за всяко отделно работно място и за всеки потребител. По този начин един магазин работи със стандартни цени в търговската зала, например 0.00, друго работно място на мениджър може да работи с цени 0.0000 и да се предоставят отстъпки в хилядни от цените.
Настройката може да бъде разделена и по потребители, някои от потребителите работят с едни цени, други с други. Тази гъвкавост дава възможност за пълно управление и настройка на дейността, съобразена с индивидуалните потребности на организацията.

Закръгления на цените

Формата на цените влияе върху закръгленията. Програмата съобразява математическите закръгления спрямо визуалния стил на цените. По този начин може да се обработи специфичното национално законодателство, например работа с валута, която няма стотинки/копейки/центове. Също така има страни с висока инфлация, при която дребните монети са иззети от употреба, но могат да участват при банковите и валутни операции.
В частност закръгленията на цените влияят върху работата на фискалните устройства. При този клас апарати има специално законодателство и те се сертифицират за работа в съответната държава. Затова при тези устройства формата на цените е предварително зададен и не се съобразява настройката на програмното обезпечение. Затова в продуктите е въведена настройка за „Алтернативно изчисляване“ на цените.

Алтернативни изчисления

При работа с фискални устройства има ограничения при изчисляване на цените. В този случай водещ е механизма на работа на фискалното устройство и чак след това се закръгляват цените до въведения в настройката на програмата формат. Алтернативният метод гарантира че няма да има разминаване между резултата на фискалното устройство и компютърната програма, което е проблем при издаване на официални документи.

Други

Промяна на формата на числата може да се направи по всяко време и в съответствие с желанието на клиентите. Тази настройка е гъвкава и определя цялостното поведение на продукта.
В настройката има „Стандартен“ формат на цените. При този режим, форматът на цените се определя от законодателството на съответната държава, например:

  • Русия, САЩ и България работят с формат 0.00;
  • Беларус, Кения и Танзания работят с формат 0;
  • Алжир работи с формат 0.000
  • Другите държави следват своите собствени правила за закръгление на цените.

При промяна на тази настройка трябва да се пробват 2-3 тестови примера с реални данни за да се провери дали настройката удовлетворява изискванията на организацията.

Полезни връзки

Лични инструменти