Фразата „Клиентът така иска“

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Реалният процес на внедряване на системата преминава през различни етапи. В началото е проучване за заданието, планиране и изпълнение на системата. Целият процес е постоянен диалог между възложителя и изпълнителя на проекта. В различните етапи на изпълнение на заданието има различни процеси, като най-важното е правилното построяване на технологията на работа.

Съдържание

Технология на работа

За успешното изграждане на системата са важни много фактори. Една от най-основните задачи за цялостното изпълнение на проекта е правилното следване на технологията на работа при внедряване на решението.
Задължение на системния интегратор е създаване на правилна последователност от действия (работен план, разпределение на системата и подходящо обучение), които са съобразени с архитектурата на цялостното решение и изпълняват предписанията на производителя на софтуера. Същевременно изискванията на клиента трябва да получат удовлетворителен отговор на своите потребности. При това и за двете страни са важни:

 • От софтуерът да се получи резултата, който е проектиран при създаване на програмния продукт;
 • Към клиента да се предложи успешна схема на работа, която решава задачите, поставени пред автоматизираната система.

Технологията на работа се създава и изпълнява от техническите специалисти, които внедряват системата. Участието на клиентите е минимално и се ограничава до основите на процесите и крайния резултат.

Феноменът „Клиентът така иска“!

Съществува всеобщ феномен, най общо описан чрез фразата „Клиентът така иска“. Това е вариант, при който клиентът определя архитектурата на системата и налага правила за работа.
Практиката е показала, че този принцип на работа е неудачен и не води до резултати. Причините за това са следните:

 1. Клиентите нямат необходимото образование и ценз за да определят принципа на системата. Те взимат решения, които не са от тяхната компетентност;
 2. В много от случаите самите клиенти нямат достатъчни знания не само в компютърните науки, но нямат знания и в своята област на работа. Понякога те изискват невъзможни функции, които няма никакво реално приложение;
 3. Самите клиенти строят изискванията си върху основа, която те самите са създали и изградили, без консултация от специалист или друг анализатор. Получава се сложно задание, което удовлетворява вижданията на един единствен човек.

Феноменът „Клиентът така иска“ се получава когато техническият специалист не предлага решения, а чака самият клиент да изисква определена функция. И резултатите са лоши, защото се базират на индивидуални предпочитания, без да отразяват световните тенденции. Понякога дори се нарушават добрите практики за работа.

Проектиране на системата

При проектирате на системата трябва да се направят няколко основни стъпки:

 1. Цялостен анализ на заданието. Ако такова липсва, тогава се използва аналогично задание от друг обект или чрез консултация с опитен партньор;
 2. Всички сложни проблеми се разделят на прости задачи. Всяка една от простите задачи се решава чрез механизмите, които се предлагат от производителя на софтуера;
 3. Използва се опит от текущи или предишни внедрявания за да се предложат работещи решения. В това има голям смисъл, защото много от процесите се изчистват и работата върви бързо и гладко;
 4. Строго индивидуалните задачи се анализират. В зависимост от тяхното приложение те се изграждат чрез стандартните средства или се отхвърлят напълно от проекта за изпълнение на системата.

При проектиране на системата водещ е системният интегратор. Именно той предлага възможните варианти и компоненти.

Аналогия с работещи решения

Аналогията с работещи решения напълно елиминира твърдението „Клиентът така иска“. Едно работещо решение има предимството да бъде проверено, да има принцип на действие и да е изпълнимо с определен набор от компоненти (хардуер, софтуер и технология на работа). Затова в практиката винаги трябва да се търсят решения по аналогия и именно те да се внедряват. С това пътят за успешното внедряване е много по-къс и много по-ефективен. Проблемите са малко, вероятността за успех е много висока.
Когато един обект наподобява друг обект е много лесно да се предвидят всички положителни и отрицателни страни на решението. Това е полезно за клиентите, които знаят резултатите още преди да се завърши системата. Също така те получават отговори на своите въпроси много преди да са се сблъскали с тях.

Консултации и обучение

Внедряването на една система задължително преминава през процесите на консултация и обучение. Понякога определен процес може да бъде силно оптимизиран и да се постигне същия резултат с по-малко усилия. Или да се използва алтернативна технология, която дава отговор на същата задача. Именно в това е силата на техническите специалисти, те не трябва да приемат дословно думите на клиентите, техническите специалисти трябва да анализират входните данни и да изведат изходни резултати.
Същата сила има обучението на собствениците и персонала. Често обучението решава много от въпросите, особено при хора без практически опит. При обучението се създават процедури за обработка на зададените казуси и извличането на есенцията от технологията.
Практиката показва, че сериозно обучение отстранява огромна част от неяснотите и дава нов поглед на всички участници в процесите на внедряване. Много често по време на самото обучение отпадат много от въпросите и се намират решения на други въпроси.

Проверка на процесите

След като една система е проектирана и изградена е много важно всички процеси да се проверят. Това е основен ангажимент за клиентите, те поставят определени задачи и проследяват как техническите специалисти ги изпълняват. Примери са:

 1. Изпълнение на продажба с различни видове плащания. Проверяват се видовете плащания и справките към тях;
 2. Печат на различни видове междинни и крайни чекове. Проверява се съдържанието на чековете и тяхното приложение в реалните процеси. Като пример може да се посочат служебните чекове за бар, кухня и клиент;
 3. Проверяват се различни справки и тяхното съответствие с оригиналната информация, въведена в системата.

Пълният набор от проверки може да се направи само ако има техническо задание. Една след проверката и изпълнението на цялостното техническо задание може да се направи извод за работоспособността на системата.

Прав ли е клиентът?

Възниква въпроса дали клиентът винаги е прав. В теорията се казва: „Да, клиентът винаги е прав“. Практиката показва друго и ще го илюстрираме с примери:

 1. Клиент може да поиска пътнически самолет да е направен от пластмаса за да е по-лек. Това звучи логично, но показва, че клиентът няма необходимото образование и ценз за да познава всички процеси при проектиране и създаване на самолет;
 2. Клиент може да поиска да работи с неподходящ принтер или компютър. В този случай той сам поставя ограничения пред системата на базата на липсата на опит в компютърните технологии;
 3. Клиент може да поиска неправилен процес, който никой друг не използва. В този случай развитието на системата се спира и се изпълнява индивидуално задание, което може да не интересува никой друг потребител. Стойността и времето за разработка на такова решение не са оправдани от гледна точка на развитие на цялостното решение, особено ако никой друг не желае нещо подобно.

Анализът на правотата на клиента е много важна и тя е определяща за следващите действия на техническите специалисти. Трябва да се оптимизира подхода, да се предложи работещо решение, което ще се използва дълго време и интересува много други потребители.

Други

Като заключение можем да кажем, че фразата „Клиентът така иска“ показва незнание и безсилие на техническия специалист да реши поставените задачи. Към клиентите трябва да се предлагат готови и проверени решения, такива, които водят до ефективни резултати и са проверени в практиката. Клиентите трябва да следват утвърдена процедура на работа и да работят с правилно построена система. Затова качествените специалисти анализират самите изисквания и предлагат технология за тяхното решаване. Това напълно отстранява екзотичните решения и ги замества в проверени в практиката механизми.

Полезни връзки

Лични инструменти