Фронтол и Штрих като фронт офис

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Отворената политика на Microinvest позволява изграждане на връзки към други търговски системи, в частност търговските системи Фронтол и Штрих Мини POS. По този начин работното място на касиерите може да бъде някоя от тези системи, отчетната част остава базирана върху Microinvest Склад Pro.

Съдържание

Frontol

Фронтол е популярна търговска система, създадена от руската компания Атол. Връзката към Microinvest Склад Pro се извършва чрез настройка на съответния сървър за обмен на данни в Microinvest Utility Center. Фронтол позволява изпълнението на всички стандартни операции за продажба на стоки, връзка към определени модели фискални принтери и друга периферия. При работа с отстъпки се определят само най-стандартните отстъпки като % отстъпка и отстъпка по сума на целия документ.

Штрих miniPOS

Штрих miniPOS е популярна търговска система, създадена от руската компания Штрих-М. Специфично за този продукт е възможността за работа върху операционна система Windows CE. Връзката към Microinvest Склад Pro се извършва чрез настройка на съответния сървър за обмен на данни в Microinvest Utility Center. Штрих miniPOS позволява изпълнението на всички стандартни операции за продажба на стоки, връзка към определени модели фискални принтери и друга периферия. При работа с отстъпки се определят само най-стандартните отстъпки като % отстъпка и отстъпка по сума на целия документ.

Штрих-М Кассир

Штрих-М Кассир е напълно съвместим с Штрих miniPOS и се подчинява на същите принципи на работа. Настройките също не се отличават. Системата работи под Windows.

VT магазин

VT магазин е самостоятелен софтуерен продукт за автоматизация на магазин с връзка към продуктите на Microinvest. По този начин работата на касиерите се изпълнява от тази система, като данните се предават през Microinvest Utility Center към основната система за контрол на продажбите. Всички справки се извършват през Microinvest Склад Pro.

Важни акценти, предимства и недостатъци

При работа на няколко системи заедно се наблюдава смесване на функционалните възможности на отделните програмни продукти. Като цяло всеки продукт работи самостоятелно, но чрез предаване на данни към общ сървър се изгражда цялостна картина на търговския обект.
Предимства на такава система са:

  • Възможността за използване на специализиран хардуер, който е построен специално за такава система;
  • Удобството на продавачи, вече обучени и свикнали със съответния продукт;
  • Използването на индивидуалните ресурси на определените технически средства, например терминали с вградено програмно осигуряване.

Недостатък на такива системи е необходимостта от обмен на данни, което въвежда още една допълнителна операция в ежедневната работа.

Настройки на обмена

При системи от този клас има двупосочен обмен на информация (предаване и приемане). Всяка една от системите се явява предавател и приемник едновременно, посоката на данните се определя от часа на деня и времето за зареждане и прехвърляне на данните (например сутрин зареждане, вечер отчитане). Настройката на всяка система се изпълнява според препоръките на производителите, като общи остават единствено папките за обмен, евентуални USB Flash устройства или други споделени ресурси.
За да бъде успешна интеграцията между системите е необходимо да се спазят всички правила. Отлична практика и да се проверят междините файлове, създавани от всяка една от програмите. Така може да се разбере дали всяка система изпълнява своите функции.

Полезни връзки

Лични инструменти