Цени за различните бази от данни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest използва различни видове бази от данни. За потребителите е важна съответната цена на базата с цел най-ефективното използване на ресурсите и съхраняване на привлекателността на продуктите.

Съдържание

Access база данни

Принципно базата Access е напълно безплатна. За да работи успешно продукта не е необходимо да бъде инсталиран Microsoft Office или друг допълнителен софтуер. Всичко е вградено в продуктите на Microinvest и не подлежи на задължително лицензиране. При работа с тази база от данни се използват единствено библиотеки, които са част от основния пакет на продуктите.

MSDE

MSDE или Microsoft Desktop Engine е напълно безплатен и професионален SQL сървър. Той няма платена версия и може да се разпространява свободно. Сървърът не подлежи на никакво лицензиране или друг вид комерсиално действие. Като извод ще посочим, че това е отличен избор за напълно безплатен SQL сървър при работа на продуктите на Microinvest.

MySQL

MySQL има двоен лиценз. От една страна това е безплатен и свободен сървър. От друга страна той има комерсиална версия с платена поддръжка и 24 часови консултации. За продуктите на Microinvest е без значение коя от двете версии се използва.
Предимство на MySQL е неговата популярност сред системните администратори и възможността за работа под операционна система Linux. Затова много потребители избират този сървър. MySQL поддържа репликация във всичките си версии (безплатни и платени версии). Това го прави особено интересен при разпределени обекти и средно големи организации. Като извод ще посочим, че това е отличен избор при използването на безплатната версия на MySQL при работа на продуктите на Microinvest.

MS SQL Server

MS SQL Server има безплатни версии в Express изданията на своите SQL сървъри и платени варианти за останалите разновидности (Standard, Professional, Enterprise и други). Изборът на съответната версия зависи единствено от крайния клиент и не влияе върху функциите на програмния продукт.
При Express Edition версиите има ограничения за размера на базата от данни от 4 GB. Практически тази граница е много висока и не се отразява на работата на продуктите на Microinvest. Допълнително ограничение при Express версиите са възможностите за основен сървър в режим на репликация. MS SQL Server Express Edition не може да изпълнява ролята на централен сървър, но може да изпълнява ролята на подчинен сървър. Като извод ще посочим, че това е отличен избор за напълно безплатен SQL сървър (Microsoft SQL Server Express Edition) при работа на продуктите на Microinvest.

Oracle

Oracle има безплатни версии в Express изданията на своите SQL сървъри и платени варианти за останалите разновидности. Изборът на съответната версия зависи единствено от крайния клиент и не влияе върху функциите на програмния продукт.

Платени версии на базата от данни

При MySQL, MS SQL и Oracle съществуват платени версии на съответните сървъри. Изборът на такава версия се определя индивидуално, според конкретните нужди на всяка една организация. Лицензирането на сървърите в този случай следва правилата на регионалното представителство на съответния производител и не е свързано с лицензионната политика на Microinvest.


Полезни връзки

Лични инструменти