Ценови групи

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В Microinvest Склад Pro е реализирана мощна политика за управление на цените на стоките. Механизмите за въвеждане и промяна на цените позволяват създаването на различни ценови групи и индивидуални условия за клиентите. Използването на пълните възможности на ценовите групи създава отлични предпоставки за моделиране на много сложни взаимоотношения с партньорите.

Съдържание

Ценови групи

Ценовата група представлява списък с цени, които са индивидуални за всяка стока. В Microinvest Склад Pro са изградени 10 ценови групи:

 • Цена на дребно;
 • Цена на едро;
 • Ценова група 1 до Ценова група 8.

Всички ценови групи имат аналогични характеристики, с изключение на Цена на дребно. Цената на дребно е по-специална по отношение на избора - ако специално не е указана ценова група, програмата автоматично поставя Цена на дребно в съответната операция.

Ценовите групи могат да се разглеждат и като самостоятелни колони в ценова листа. Всяка група представлява отделна колона и може да се избере партньорите по коя колона да работят.

Обекти с ценови групи

Използването на ценови групи в обектите решава задачата, когато в различни магазини се работи с различни цени. При създаване на нов обект или редакция на съществуващ обект се посочва по коя ценова група работи този обект. Така цените в обекта започват да се определят от индивидуалната ценова група, като е възможно да се зададе следната примерна схема:

 • Магазин 1 е в центъра на града и работи по цена на дребно;
 • Складът е в задната част на сградата и работи по цена на едро;
 • Магазин 2 е в краен квартал и работи по Ценова група 1;
 • Магазин 3 е в краен квартал и работи по Ценова група 2.


По този начин могат да се определят по-високи цени за центъра и по-ниски цени за крайните квартали.

Партньори с ценови групи

При дефиниране на партньор също може да се определи по коя ценова група работи съответния контрагент. По този начин всеки може да има индивидуални цени, в зависимост от предварително определени условия.

Приоритети на определяне на цените

Приоритетите на работа на ценовите групи са следните:

 1. Най-важна е ценовата група на партньора. Ако тя е цена на дребно, се преминава към следващата точка;
 2. Ако цената на партньора е цена на дребно, се проверява ценова група на обекта. От там се определя и реалната цена на операцията;
 3. Ако не е зададена ценова група на партньора или ценова група на обекта, се представя цена на дребно.


Този механизъм отговаря на следния принцип:

 • Ако отиде специален клиент в произволен магазин, се прилагат цените за специалния клиент.
 • Ако отиде обикновен клиент в същия магазин, се прилагат цените на магазина.
 • Ако не са зададени цени на магазина и на клиента, се прилагат цените на дребно.

Полезни връзки

Лични инструменти