Ценови правила

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Ценовите правила в Microinvest Склад Pro представляват набор от средства за управление на отстъпките, продажбите и плащанията. Ценовите правила позволяват гъвкавост при съставяне на политиката на организацията и предоставят средства за мениджмънт на дейността. Изградени с модерна технология, ценовите правила предлагат съвсем различен подход на работа в сравнение със стандартните принципи за генериране на отстъпки. Условията на отстъпките се дефинират и проверяват при изпълнение на операциите, които представлява динамична система и позволяват изпълнение на действия от програмния продукт в съответствие с настъпили условия.

Съдържание

Принцип на действие

Ценовите правила са механизъм за дефиниране и изпълнение на динамични условия, които определят цени, стоки, промоции, плащания и отстъпка на операциите. Принципът на действие се основава върху следните стъпки:

  1. Дефиниране на условия за активиране на правилото. То се изпълнява при изпълнен набор от предварително зададени условия;
  2. Дефиниране на действие на правилото. Когато правилото се изпълни, то променя определени параметри на сделката;
  3. Въвеждане на изключения. Те описват ситуациите, при които правилото не се прилага;
  4. Определяне на операциите, при които правилото е в сила;
  5. Класиране на приоритет на правилото. Възможно е да съществуват множество различни правила. Чрез класификация на приоритетите се определя реда на прилагане на правилата.

При приключване на всяка операция програмата изпълнява посочените стъпки и изменя параметрите на сделката.

Технология

Технологията на работа е основана върху изпълнение на вътрешен скрипт. За разлика от стандартните технологии за съставяне на таблици с цени и отстъпки, при ценовите правила условията зависят динамично от входните параметри. По този начин едно правило може да допълни други правила или първото да отмени второто.

Вътрешна реализация

При дефиниране на правилото, програмата създава скрипт за изпълнение. В същността си този скрипт представлява сложна формула със сравнение на различни параметри от стоки, партньори, операции, суми, дати и други. Когато съответното сравнение (или шаблон) съвпадне, се активира функция за прилагане на определено действие, например поставяне на процент отстъпка. В резултат на това действие се изменят параметрите на операцията и като резултат се получава определена отстъпка или натрупване на плащане, или друга операция.

Преимущества

Преимуществата на ценовите правила са безспорни. Чрез описание на действията на операторите и последователността от входни параметри могат да се формулират практически всички ситуации в реален търговски обект. Дефинирането на условия обхваща различни групи от клиенти и позволява сечение между разнородни параметри, например време, дни от седмицата и сума на документа.

Реален пример

Принципът на действие, строго по посочените точки, може да бъде илюстриран чрез следното правило за въвеждане на отстъпка: „Всички продажби стоки от група алкохол имат 5% отстъпка без магазините в центъра на града”.
Точка 1: Всички стоки от група алкохол. Това е условието на правилото;
Точка 2: Прилагане на 5% отстъпка. Това е действието на правилото;
Точка 3: Без магазините в центъра на града. Това е изключението при правилото;
Точка 4: Всички продажби. Това е операцията, при която се прилага правилото;
Точка 5: В зависимост от името и позицията в списъка с правила се определя и приоритета на правилото. Колкото е по в началото на списъка, толкова по-рано се прилага правилото и има по-висок приоритет.

Полезни връзки

Лични инструменти