Чекове в ресторант

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При работа в ресторантски режим съществуват различни технологии и последователности за издаване на документите. В продуктите на Microinvest са включени няколко възможности, които имат различно поведение и решават различни задачи от организационен характер. Правилната настройка и използване са от особена важност за контролиране на дейността и отстраняване на злоупотребите от страна на клиентите или персонала.

Съдържание

Описание на видовете документи

В настоящия материал се разглеждат няколко отделни документа, които могат да се класифицират по следното разделение:

 • Междинна поръчка. Това е документ, който отразява поръчаните стоки и се получава от клиента, от барманите на бара и от служителите в кухнята. Възможно е да съществуват няколко отделни междинни бележки към една и съща поръчка;
 • Предварителен чек. Обобщен документ за приключване на поръчката, който съдържа събрани стоките от цялата поръчка на клиента и има обща сума за плащане;
 • Фискален чек. Това е финалният документ, който завършва операцията и е потвърждение на плащането. В общия случай това е равносилно на фискален бон.

При описание на документите се използва понятието „Пречек”. То е еквивалентно на „Предварителен бон”.

Последователност на работа

При обслужване на клиент в ресторант се изпълнява следната последователност:

 1. Клиентът влиза и се разполага. Той избира ястия и прави начална поръчка;
 2. След време същият клиент може да направи допълнителна поръчка. Това може да се повтори няколко пъти;
 3. Клиентът иска сметката и получава съответен документ (един или повече).

Технологията на работа на системата точно повтаря този цикъл. Съответствието на документите спрямо посочените стъпки е както следва:

 • При стъпка 1 се издава Междинна поръчка. Това е началната поръчка;
 • При стъпка 2 отново се издава Междинна поръчка. Това е продължение на поръчката;
 • При стъпка 3 се издава Фискален чек. Възможно е да се издаде Предварителен чек и след плащане да се издаде Фискален чек.

Различните настройки водят до промяна, активиране или деактивиране на всеки един от посочените документи. Броят на копията на всеки един от документите се настройва от съответните принтери и може да се определя в зависимост от нуждите.

Настройка на системата

Управлението на документите се извършва посредством две настройки:

 • Предварителен бон;
 • Фискални междинни бележки.

Действието на двете настройки е посочено във всяка отделна технология за работа. Настройката „Фискални междинни бележки” е по-мощна и тя автоматично определя настройката „Предварителен бон”. Това се дължи на ограниченията на фискалните устройства и принципите на работа, залегнали в тях.

Стандартна технология

Стандартната технология е препоръчителна за работа във всички заведения. Тя дава редица предимства и елиминира злоупотребите. При стандартната технология настройките са в следния режим:

 • Предварителен бон - Неактивно;
 • Фискални междинни бележки - Неактивно.

При първоначалната и следващите поръчки се издава Междинна бележка, която е нефискална. Бележките вървят последователно, всяка съдържа само новите артикули. Задължение на сервитьорите е тези бележки да се носят на клиентите. По този начин клиентът е информиран какво е поръчал, междинната сума и общото салдо. Контролът е лесен, защото Междинната бележка отразява малко артикули и клиентът може да ги провери. Тези документи не влизат във фискалната памет на устройството.
При финалното приключване на поръчката се активират отстъпките и се отпечатва един единствен документ – Фискален бон. Клиентът плаща въз основа на този фискален бон. Фискалният бон влиза във фискалната памет на принтера.
Тази система няма никакви пропуски в сигурността и клиентът е информиран за всички поръчани артикули.

Технология Поръчка, Предварителен бон, Чек

Технология Поръчка, Предварителен бон, Чек се активира при следната настройка:

 • Предварителен бон - Активно;
 • Фискални междинни бележки - Неактивно.

При първоначалната и следващите поръчки се издава Междинна бележка, която е нефискална. Бележките вървят последователно, всяка съдържа само новите артикули. Желателно е тези бележки да се носят на клиентите. Тези документи не влизат във фискалната памет на устройството. Дотук технологията не се различава съществено от стандартната технология.
При финалното приключване на поръчката се активират отстъпките и се отпечатва Предварителен бон. Клиентът плаща въз основа на този Предварителен бон и сервитьорът отразява плащането. Чрез „Мениджър на документите” Предварителният бон се избира и превръща във Фискален бон. Фискалният бон влиза във фискалната памет на принтера.
При тази технология има две слабости:

 • На клиентите не се представят междинни бележки, а се разчита единствено на Предварителния бон. От друга страна, в Предварителния бон има много артикули и клиентите лесно могат да бъдат заблудени, като се прибавят допълнителни ястия, които не са били поръчвани. Те не могат да си спомнят какво и кога е поръчано, особено при по-големи поръчки (5 кафета или 10 бири). Тук ощетен е клиентът;
 • При наличие на предварителен бон, клиентът плаща и сервитьорите могат да „пропуснат” да превърнат предварителния бон във фискален, при което фискалният оборот е по-нисък. Необходим е контрол на необработените предварителни бонове. Тук са ощетени собствениците.

Междинни фискални бонове

Много мощна система за работа са междинните фискални бонове. Активира се следната настройка:

 • Предварителен бон - Неактивно;
 • Фискални междинни бележки - Активно.

В този режим, при всяка поръчка се издава Междинна бележка във вид на Фискален бон. Всяка поръчка се записва във фискалната памет. Задължително е този фискален бон да се представя на клиентите заедно с поръчката.
При приключване на поръчката се издава общ нефискален документ с всичките продадени артикули. Този документ представлява сбор от няколко вече отпечатани фискални бона. Клиентите плащат въз основа на този документ. Той вече си е получил фискалните бонове на същата обща стойност.
Тази технология пази собствениците на заведението, но има следните недостатъци:

 • Ограничени са възможностите да се предоставят отстъпки, тъй като още в момента на междинните поръчки информацията е записана във фискалната памет и не подлежи на корекция;
 • Клиентът трябва да си пази всички междинни бонове, ако иска строга финансова отчетност;
 • При печат на фискалните междинни бонове се избира плащане „В брой”, което може да не съответства, ако клиентите желаят да платят с карта.

Допълнителна информация

Продуктите на Microinvest изчисляват количеството на стоките в реално време. И в трите режима на работа изписването на стоките се осъществява в момента на финално приключване на поръчката, когато се издава окончателния документ. При междинните поръчки няма движение на стоките и те не влияят на складовата наличност. Затова е необходимо да се контролира приключването на поръчките, като се има предвид, че неприключените поръчки не са отразили изменения в складовата наличност. В помощ на този процес има и съответни справки за „Неприключени поръчки”.

Полезни връзки

Лични инструменти