Чекове с анкета

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Развитието на технологиите позволява използване на нови маркетингови средства. Microinvest има авангардна система за проучване на мнението на клиентите, която позволява въвеждането на анкета при плащане на сметка в ресторант или заведение. При това не са необходими допълнителни инвестиции или скъпоструващо оборудване, достатъчно е наличието на модерен кухненски принтер и индивидуална настройка на стандартния програмен продукт.

Съдържание

Идея и реализация

Чрез скриптовата система за създаване и управление на чековете в Microinvest Склад Pro Light се оформя индивидуална анкета за клиентите. По този начин, при печат на пречек или фискален чек, всеки клиент получава допълнителна индивидуална анкета. Това позволява той да оцени своето впечатление от заведението и да изрази мнението си за обслужването.

Основа на технологията

Технологията е базирана върху създаването на допълнителен документ върху съществуващ принтер. Настройката се състои в следната последователност:

  1. Добавя се нов шаблон към системата. В зависимост от изискванията на собственика се модифицира съдържанието на анкетата в шаблона;
  2. Добавя се нов принтер в настройката на системата. Това може да е специално предназначен принтер за целта или съществуващ принтер;
  3. Към този допълнителен принтер се прикрепва този шаблон. Желателно е това да е в настройката на фискалното оборудване. Така документът ще бъде отпечатан при създаване на фискалния документ (или в режим на закриване на сметката на клиента);
  4. В зависимост от желанието на собствениците на заведението, двата документа (фискален и анкета) могат да бъдат разделени (активира се ножа на принтера) или обединени (без рязане на хартията те представляват едно цяло).

Работата на сервитьорите не се променя по никакъв начин. При закриване на сметката се печата един фискален документ и незабавно се отпечатва още един документ с анкета. Сервитьорите носят двата документа на клиента, той попълва анкетата и я връща на сервитьора заедно със сумата за плащане.

Необходимо оборудване

Няма никакво специално изискване за допълнителния принтер, който ще печати документа с анкетата. Все пак могат да се определят няколко полезни насоки за избор на устройствата:

  • По-широките принтери печатят по-красиви документи, което означава, че принтер с ширина 80 мм и за предпочитане пред принтер с ширина 57 мм.
  • Повечето от фискалните устройства не могат да променят своя шрифт за печат и анкетата изглежда по-опростена. Също така се губят специалните редове с подчертаване и други. Затова се препоръчва печат на анкетата на кухненски принтер или отделен POS принтер;
  • Анкетите могат да се печатят чрез Windows драйвер и настройка Standart Printer в програмата. Въпреки това се препоръчва да се използва режим на POS принтер, който има по-богат набор от шрифтове, удебелявания и други графични елементи. Документите са по-красиви и печатът е по-бърз;
  • В зависимост от изискванията може да се активира междинен нож и документът да се раздели на няколко раздела.

Пътят за избор на най-подходящ принтер и технология за печат се определя от сервизните специалисти, които внедряват системата. Те могат еднозначно да определят най-добрата технология и принцип на работа.

Ресурси и шаблони

Създаването на анкета е индивидуална задача за всеки един ресторант. Въпреки това, специалисти на Microinvest са създали набор от базови анкети, предвидени за отделни видове принтери и обхващащи стандартно заведение за обществено хранене.
Шаблони за POS принтер и за стандартен принтер, работещ чрез драйвер могат да бъдат свалени от тук. Имената на шаблоните са:

  • Анкета POS
  • Анкета Стандарт

Свалените файлове следва да се разпакетират и да се поставят в папка Templates на Device Test Tool, която се намира в папката с продуктите.

Допълнителни възможности

Същата технология може да се приложи при използване на Microinvest Склад Pro и печат на документ през Microinvest Device Manager. Управлението на скриптовете е 100% аналогично и няма практически никакви разлики при работа с продукта. Може да се постави индивидуален пореден номер на документа за да се контролира дали сервитьорите събират и класифицират всички анкети от клиентите.
По напълно аналогична технология се изгражда еднократната карта за отстъпка, която може да се печати при всяко плащане.

Полезни връзки

Лични инструменти