Dress & Shoes

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Download)
(Технология на работа)
Ред 10: Ред 10:
# Изпълнение на автоматичен макрос за създаване на номенклатурата;
# Изпълнение на автоматичен макрос за създаване на номенклатурата;
# Ако има допълнителни стоки се повтарят стъпки 2 и 3;
# Ако има допълнителни стоки се повтарят стъпки 2 и 3;
-
# Запис на файла и импорт на данните в Microinvest Склад Pro.
+
# Запис на файла и импорт на данните в [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro  Microinvest Склад Pro].
<br/>
<br/>
Повечето от стъпките са автоматизирани и не се нуждаят от специални технически умения. Импортът на данните се настройва сам, като програмата сама попълва необходимите параметри.
Повечето от стъпките са автоматизирани и не се нуждаят от специални технически умения. Импортът на данните се настройва сам, като програмата сама попълва необходимите параметри.

Версия от 11:01, 5 юни 2012

Microinvest предлага механизъм за автоматично дефиниране на стоки с разнообразие по размери, модели и цветове. Чрез допълнителен Excel файл се създава дървовидна номенклатура със стоки по предварително зададени параметри. Тази номенклатура се импортира в програмата и се добавя към съществуващата.

Съдържание

Преимущества

Предложената технология решава задачите с дефиниране и проследяване на сходни артикули с различни характеристики. Технологията позволява моделиране на параметрите преди тяхното въвеждане в програмата. Импортът на данни може да се направи едва тогава, когато се постигне оптималното разпределение на стоките. По този начин се спестява евентуално въвеждане и изтриване на неудачно дефинираните номенклатури.

Технология на работа

Технологията на работа е лесна е включва изпълнението на 5 стъпки:

  1. Сваляне на Excel файл с макроси за автоматично дефиниране на стоки в него;
  2. Попълване на основните параметри на стоките (име, размери, цена и други);
  3. Изпълнение на автоматичен макрос за създаване на номенклатурата;
  4. Ако има допълнителни стоки се повтарят стъпки 2 и 3;
  5. Запис на файла и импорт на данните в Microinvest Склад Pro.


Повечето от стъпките са автоматизирани и не се нуждаят от специални технически умения. Импортът на данните се настройва сам, като програмата сама попълва необходимите параметри.

Особености

За да работи настоящата технология е необходимо да има инсталиран Excel, версия 2003 или по-висока и да са разрешени макросите.
Технологията позволява създаването на няколко последователни пакета от номенклатури, като това силно улеснява въвеждането на огромни списъци от данни.
Максималното количество на едновременно въведени артикули е 5 000.

Download

Посоченият файл може да бъде свален от следния адрес: Dress And Shoes
Желателно е файлът да бъде маркиран като Read-Only и всички промени да се записват по различни имена за защита срещу евентуална припокриване на данните.


Полезни връзки

Лични инструменти