Excel документи

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: Microinvest Склад Pro притежава авангардна система за съставяне и визуализиране на потребителски д…)
Ред 1: Ред 1:
-
Microinvest Склад Pro притежава авангардна система за съставяне и визуализиране на потребителски документи и отчети в Excel. Технологията на Excel документите позволява създаването на „живи” документи, които в реално време извличат данни от базата и съставят разнообразни документи, справки и графика.
+
[http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro Microinvest Склад Pro] притежава авангардна система за съставяне и визуализиране на потребителски документи и отчети в Excel. Технологията на Excel документите позволява създаването на „живи” документи, които в реално време извличат данни от базата и съставят разнообразни документи, справки и графика.
== Технология ==
== Технология ==

Версия от 12:38, 4 юни 2012

Microinvest Склад Pro притежава авангардна система за съставяне и визуализиране на потребителски документи и отчети в Excel. Технологията на Excel документите позволява създаването на „живи” документи, които в реално време извличат данни от базата и съставят разнообразни документи, справки и графика.

Съдържание

Технология

Excel документите в Microinvest Склад Pro използват вътрешен сървър, който има достъп до всички данни от базата на програмата. Чрез този сървър, в реално време се извличат операциите и допълнителни параметри от програмата. Тези данни се прехвърлят в Excel, където подлежат на допълнителна обработка, сумиране и визуализация. По този начин могат да се правят динамични таблици, които са обвързани с данните в програмата.
Самият вътрешен сървър се инсталира заедно с Microinvest Склад Pro и използва неговите модули и настройки. По този начин администраторите нямат грижа да допълнителна интеграция между Excel и програмата, като всичко се свежда до отваряне на готов Excel файл със справка в него.

Предимства

Предимствата, които дават Excel документите са очевидни:

  • Всеки потребител може да си промени документа самостоятелно;
  • Познанията са в областта на работа с Excel и не се изисква специално обучение;
  • Практически неограничени възможности за форматиране и представяне на информацията, създаване на таблици, графики и шаблони;
  • Познат интерфейс за работа на операторите и стандартни функции на офис продуктите.

Като аналог спрямо Crystal Reports или Fast Report, предимството на Excel документите е тяхната простота и универсалност. Самият Excel е познат на много потребители и така се оптимизира времето за обучение и работа със справките.

Excel документите могат да работят като част от Microinvest Склад Pro, като има възможност за индивидуално отваряне на файловете чрез икони. Самостоятелното отваряне на файловете позволява поставяне на икони върху работния плот на екрана, като всяка икона автоматично създава посочения Excel документ.

Управление

Excel документите могат да се управляват чрез вградените функции на програмата. Те позволяват да се добави или замести определен вътрешен документ и да се генерира справка при определена ситуация. Тъй като Excel документите са външни за продукта, то тяхното добавяне и редактиране не зависи от инсталираната версия или конкретната настройка.
Стандартен механизъм е замяната на определен вътрешен документ с аналогичен Excel документ. По този начин „стоковата разписка” може да се замести с друг документ, като за това не е необходимо промяна в продукта.

Самостоятелно изграждане

Microinvest публикува детайлна техническа информация за изграждане на Excel документи. Документацията е достъпна на сайта, като основната част е техническа. Допълнително се предлагат инструменти за автоматизиране на част от работата и тестване на получените документи.

Лични инструменти