IT Война

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: При внедряване на нова система в едно предприятие много често възниква война между персонала…)
(Други)
Ред 59: Ред 59:
== Други ==
== Други ==
Процесите, описани като IT война са много сложни. Всяка една от страните се опитва да извоюва своята позиция, като разполага с различен арсенал за действие. Това всичко води до много загуби на време и усилия, като в общия случай тежестта се разпределя между всички.
Процесите, описани като IT война са много сложни. Всяка една от страните се опитва да извоюва своята позиция, като разполага с различен арсенал за действие. Това всичко води до много загуби на време и усилия, като в общия случай тежестта се разпределя между всички.
 +
 +
== Полезни връзки ==
 +
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
 +
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]
 +
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]
 +
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]

Версия от 09:07, 5 юни 2012

При внедряване на нова система в едно предприятие много често възниква война между персонала, собствениците, създателите на софтуер и сервизната организация. В кратък материал ще разгледаме този процес, защото той е определящ за ефективното внедряване и използване на програмните продукти в сферата на търговията и ресторантите.

Съдържание

Страни и позиции

Основните страни в тази война са персонала и производителите на софтуер. Собствениците и сервизните фирми са само посредници и могат да се включат към едната или другата страна. За да се опише и разбере основата на тази IT война е необходимо да се анализират позициите на всяка една от страните.

Персонал

Като цяло персоналът на един магазин или ресторант не желае внедряване на автоматизирана система за управление. Неговата явна или неявна цел е възпрепятстването на тази системи или нейното заобикаляне. Персоналът инстинктивно чувства, че съществуването на система за контрол ограничава тяхната свобода и предотвратява възможностите за допълнителни доходи. А реално това представляват злоупотребите и кражбите в обекта.
Персоналът има още 2 довода против системата:

 1. В повечето случаи трябва да се изучи нещо ново, а усилията се блокират от мързела на хората;
 2. Без система или при стара съществуваща система вече са изучени методите за заобикаляне на контрола, докато при новата система трябва да се внимава и да се анализира как системата може да бъде „излъгана“.

Затова във всички случаи персоналът е против внедряване на информационна система. Неговата позиция е много силна, защото той непрекъснато има досег със собствениците и може да манипулира тяхното мнение.

Производители на софтуер

Производителите на софтуер са технологични фирми, които изучават, анализират и претворяват процесите във вид на компютърни системи. В много голяма част от случаите тези специалисти знаят за дейността на магазин и ресторант дори повече от дългогодишен собственик или управител на такава търговска точка. Причината за това е опита, който се натрупва от множество различни обекти и ситуации.
Производителите на софтуер се стараят системата да тръгне по най-успешния начин, защото това е признание за вложения труд и съответни финансови приходи. Средствата, с които производителите на софтуер се борят в IT войната са:

 1. Примерни внедрения в други подобни обекти и демонстрация на възможностите;
 2. Решаване на конкретни проблеми в самия обект;
 3. Помощ към собствениците за контрол и оптимизация на процесите;
 4. Предложения за контрол и „улавяне“ на нарушения на процеса.

Производителите на софтуер търсят съюзници в собствениците чрез примери и обяснения на процеса. Производителите на софтуер търсят съюзници сред технологическите фирми като технология на работа, съвместна дейност и инженерна помощ.

Собственици

В повечето от случаите собствениците знаят какво им е необходимо, но са подложени на непрекъснато манипулиране от страна на персонала. Примери за такива действия са:

 1. Постоянни оплаквания от типа: „Това не работи“, като в повечето случаи пропуските са на персонала, но той не си признава за своите грешки;
 2. Твърдения от типа: „Чрез компютър работата се забавя“, като това твърдение в повечето от случаите е чисто субективно и не отчита факта, че отчетите стават бързо и точно;
 3. Системата е неудобна и не може да прави точно определена функция.

По този начин, при постоянно и многократно повтаряне, собствениците вземат страната на персонала и по този начин възпрепятстват правилното внедряване на системата. Това е грешен подход, защото собствениците защитават страната, която няма изгода за контрол и управление на дейността.

Сервизни организации

Сервизните организации са технологичните партньори, които реално внедряват системата. Въпреки, че те знаят и управляват процесите, тяхната позиция често е неясна. Понякой път те застават на страната на персонала, като възпрепятстват процесите, друг път защитават собствениците, като показват истинската страна на системата и нейната ефективност. Най-често се виждат следните действия против внедряване:

 1. Съчувствие на персонала и безсилие за налагане на системата;
 2. Повтаряне на несъществуващи проблеми, които не са проверени на практика;
 3. Неправилно построяване на системата и съответно нейното сложно използване;
 4. Бездействие при наличие на софтуерни или хардуерни проблеми;
 5. Неправилна настройка на системите и оправдания с трета страна.

Като действия за внедряване на системата могат да се посочат:

 1. Правилна настройка на системата и демонстриране на нейните възможности;
 2. Моментално отчитане на грешките на операторите и мерки за тяхното елиминиране;
 3. Показване с примери на ползата за персонала, собствениците и цялата организация.

Чрез всички тези действия сервизните организации могат да подпомогнат персонала в борбата му против компютърната система или да решат споровете в полза на ефективното компютърно управление, като посочат на собствениците за позитивния резултат от начинанието.

Способи на страните

Страните използват стандартни способи за борба с компютърните системи. Обикновено се извърша саботаж или представяне на неверни данни за функции, скорост на работа или дори субективни фактори, като думите: „На мен това не ми харесва“. Чрез манипулация на собственици или сервизни организации се трупат съюзници против внедряването на системата. От своя страна производителите на софтуер използват убеждаване и директна помощ при решаване на спорни ситуации. Във всички случаи производителите на софтуер са в най-неизгодната страна, защото другите страни могат да се оправдават една с друга, но всички прехвърлят вината към производителя.

Победа

Победа в IT войната е момента, когато системата заработи успешно и започне да демонстрира своите функции. В този момент собствениците отдъхват и могат да използват постъпилата информация. От своя страна персоналът претърпява някои от следните изменения:

 • Започва да оценява системата, която му помага в работата;
 • Примирява се с това, че вече няма да има нерегламентирани постъпления;
 • Продължава привидно да работи, но при всяка възможна ситуация се опитва да компрометира системата.

При правилното внедряване на система и победата в IT войната се появяват резултатите от дейността. Процесите се автоматизират и контролът започва да дава финансови резултати.

Загуба

Сравнително рядко се случват моментите, когато персоналът успява да убеди собствениците в неприложимостта на определена система или нейната неефективност. В този случай IT войната е загубена. С изключение персонала други печелещи няма, защото дори и привидно собствениците да са доволни от развръзката, то те нямат контрол върху дейността и не управляват процесите. По този начин понятията „Победа“ и „Загуба“ се приравняват към позицията и страната на собствениците. При провалена система се наблюдава триумф на персонала и дори повишаване на нерегламентираните странични доходи на хората.

Желязната позиция

Все по-често се срещат собственици с „Желязна позиция“. Това са хора, които знаят своя интерес и преследват оптимизация на дейността си. Те работят за всяка монета, при постоянна преценка на ситуацията. В своята воля те са решени да поставят система за управление и контрол, като за целта отстояват позицията си и не са съгласни да правят компромис.

В този случай мнението на персонала не е от значение, сервизните организации и производителите на софтуер изпълняват указанията на най-мощната страна – собствениците. Дефинитивно процесите се случват и изпълняват в кратки срокове и резултатите се виждат бързо.

Други

Процесите, описани като IT война са много сложни. Всяка една от страните се опитва да извоюва своята позиция, като разполага с различен арсенал за действие. Това всичко води до много загуби на време и усилия, като в общия случай тежестта се разпределя между всички.

Полезни връзки

Лични инструменти