Log файлове

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При активно използване на програмните продукти в реални условия настъпват много ситуации, когато възникват грешки или са налични фактори, смущаващи работата. В част от тези ситуации се извеждат съобщения за грешка, която може да се коригира от потребителите. В друга част от ситуациите програмата сама успява да реши възникналия проблем и потребителят не забелязва никакво изменение във функциите на програмата. Макар и с временно решен проблем, в този случай е важно да се установи причината за проблема и да се търси решение.

Съдържание

Система за запис на грешките

При възникване на грешка, програмните продукти на Microinvest моментално съхраняват инженерна информация за събитието. Тази информация се записва невидимо за потребителя в специален дневник (така наречения Log файл). Чрез този дневник може да се установи какво е смутило работата на продукта и да се предприеме съответно противодействие.

Папка на Log файловете

Файловете със системни съобщения се съхраняват при настройките на продукта, в специално създадена за целта папка. За различните версии на Windows папките са както следва:

 • При Windows 10 папка C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows 8.1 папка C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows 8 папка C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows 7 папка C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows Vista папка C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows XP папка C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\

Противодействие на грешките

Изключително важно е правилното противодействие на възникналите грешки. За да се постигне такъв резултат, е желателно да се копира Log файла, да се отвори и да се анализира информацията в него. Чрез отстраняване на причините, довели до такива грешки, се постига значително по-стабилна работа на продуктите, без опасност от неочакван срив. Едновременно с това, подценяването на тези грешки може да доведе до загуба на информация или лоша работа на продуктите.

Ранно предупреждение

Въведена е специална система за ранно сигнализиране за евентуални проблеми. Обикновено една грешка заема определена памет в Log файла и може да се постави лимит на броя грешки, които възникват в системата. Когато индивидуалният Log файл нарасне над 500 KB, програмата извежда съобщение: „Внимание, необходима е профилактика на системата...”.
В този случай се препоръчва следната последователност на действие:

 1. Отваря се папката на Log файла;
 2. Самият Log файл се копира на друг носител и по възможност се изпраща в Microinvest на адрес support@microinvest.net;
 3. Отваря се Log файла и се анализира неговото съдържане. Класифицират се грешките, ако са повече от една;
 4. Предприемат се стъпки за елиминиране на съхранените проблеми;
 5. Log файлът се съхранява в архив и се изтрива от папката. Това ще предотврати появяването на съобщението за грешка при първоначално стартиране на продукта.

Обобщение

Наличието на Log файл означава нестабилна работа на програмата. Това може да се дължи както на програмни грешки, така и на лоша конфигурация на системата или нестабилност. Цялата система за проследяване на събитията за грешки има за цел да предотврати по-сериозни проблеми в работата на продукта и е полезно средство за диагностика.


Полезни връзки

Лични инструменти