Ultra-Light режим

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro Light предлага специален опростен режим, в който са съвместени функциите на фронт и бек офиса в една програма, с възможност за бърза настройка на системата и ефективна работа от една единствена компютърна станция. Този режим е подходящ за клиенти, които искат да имат аналитичност на продажбите, пълноценна връзка с периферни устройства, автоматизация на продажбите, предлагане на карти с отстъпки и ежедневни отчети, но не следят доставки и наличности на стоките.

Съдържание

Режим Ultra-Light

Режимът на работа Ultra-Light може да се активира при първо стартиране на Microinvest Склад Pro Light, когато програмата все още няма изградена (или настроена съществуваща) база от данни. При избор на бутон „Съветник“, програмата активира Съветник, който създава шаблонна база от данни и предлага специализиран интерфейс за първоначално попълване на данните. Чрез този интерфейс се извършват и базовите настройки за работа – проценти ДДС, регистрация по ДДС, както и автоматично установяване на много параметри на настройката на системата:

 • Работа с отрицателни количества;
 • Скриване на доставните цени;
 • Скриване на количествата;
 • Настройка на правата на операторите;
 • Разпределяне на стоките по въведените до 10 групи;
 • Разрешена смяна на цени и други.

Избраната конфигурация позволява на потребителят да започне веднага работа без необходимост от доставка на стоките и в оптимален режим за регистриране на продажби.

Бързо въвеждане на стоки

Съветника за въвеждане на стоки има директна връзка към огромна номенклатура със стоки, разпределена по държави и езици. За да се възползвате от тази технология е достатъчно да имате активна Internet връзка и да сканирате баркода на стоката с четец в полето „Име на стоката“. Програмата автоматично ще разпознае сканирания баркод и ще го замени с реалното име на стоката. Това позволява много бързо да построите номенклатурата и да въведете обекта в експлоатация за много кратък период от време. Индивидуалните параметри – група и цена на стоката се въвеждат за всеки ред по отделно, като програмата сама пренася най-логичната стойност за още по-бързо създаване на номенклатура.

Допълване и промяна на данни в базата

Чрез меню Настройка/Специални/Съветник може повторно да се отвори прозореца за попълване и редакция на данните. Особеност при редакцията на данните е невъзможността въведена номенклатурна позиция да бъде изтрита, като е разрешено да се модифицира съответното име или стойност, но не и изтриване на позицията.

Справки и отчети

При работа с Ultra-Light, операторите могат да правят базов набор от справки за продажби, обороти, плащания и отстъпки. Справките се активират чрез Контролния панел на програмата и могат да се отпечатват върху настроеното фискално устройство.

Развитие на системата

Настоящата платформа може да бъде развита до пълноценна компютърна система за автоматизация на бизнеса посредством няколко лесни стъпки:

 1. Автоматично изградената база от данни е стандартна за складовия софтуер на Microinvest и може да бъде отворена и използвана от другите продукти на фирмата;
 2. Базата от данни при Ultra-Light режима е MS Access и позволява миграция до пълноценна SQL база от данни;
 3. Номенклатурите, операциите и настройките са стандартни и отварянето на базата от други продукти ще добави пълните възможности на всички продукти.

За да се разшири системата е достатъчно да се изпълни последователно:

 1. Инсталиране на Microinvest Склад Pro, в разширената система се присъства пълноценен бек офис;
 2. Преместване на базата Microinvest.mdb от папката на Microinvest Склад Pro Light в друга папка, където всички продукти ще могат за отварят файла. Същото може да се извърши и като конвертиране на базата до вариант със SQL сървър;
 3. Посочване на указаната база във всички продукти, които ще работят с нея.

Други

Ultra-Light режимът позволява настройка на Търговски обект и на Ресторант. При режим „Ресторант“ има допълнителна настройка за броя на масите в обекта, като номерацията и настройката са напълно автоматични и много улеснени за потребителя.

Полезни връзки

Лични инструменти