Web камера и видео

от Wiki

Версия от 09:17, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В двете си разновидности Microinvest Склад Pro Light (Търговски обект и Ресторант) позволява използване на Web камера за моментално наблюдение на обекта. Функцията е аналогична на предаване на изображение в продукт за обмен на съобщения, без запис на видео потока. Цялото видео е в реално време без възможност за преглед в последващ момент.

Съдържание

Цел на Web камерата в Търговски обект

В много магазини съществуват огледала, които позволяват касиера да наблюдава целия салон на магазина. Именно такава задача изпълнява Web камерата в режим на Търговски обект. Поставена вместо огледало тя дава възможност за обзор на щандовете на магазина, които нямат пряка видимост от мястото на касиера. Само с едно натискане на клавиш се появява изображението в „далечния“ и невидим ъгъл на магазина. Така огледалото се замества от по-съвременна електронна технология.

Цел на Web камерата в режим Ресторант

Съществуват ресторанти с няколко зали, градини и отделни етажи. Поставянето на Web камера позволява пълното наблюдение за текущата обстановка в ресторанта без разкарване на сервитьорите. Web камерата е насочена към друга зала и само чрез един бутон могат да се видят състоянието на масите и клиентите. По същият начин се проверява наличието на нови клиенти в залата или дори на по-горен етаж.
В практиката Web камера може да се постави и на изхода на кухнята, като това позволява на сервитьорите да наблюдават кога са им готови поръчките и да не ходят напразно до кухнята.

Използване на Web камера

Няма никаква особеност при използване на Web камерата за отдалечено наблюдение. Чрез натискане на специализирания бутон се отваря нов прозорец с изображението на Web камерата. Не се изпълнява никакъв запис или друга обработка на изображението, всичко се препредава в реално време чрез средствата на самата Web камера. След затваряне на прозореца системата работи в стандартен режим. Преглеждането на видео изображението не натоварва по никакъв начин цялата система и не забавя нейната работа. Това е отделна част от програмния продукт, не свързана с централната база от данни или с друго взаимодействие между отдалечени работни места.

Нищожна инвестиция

Инвестицията за инсталиране, поддръжка и използване на Web камера е нищожна. Microinvest Склад Pro Light използва стандартен Windows драйвер на устройството и по този начин не изисква наличие на тежък допълнителен софтуер. Всяка камера с Windows драйвер е подходяща, без значение от вид, резолюция, производител или технология. Достатъчно е камерата да се включи (обикновено чрез USB порт) и да се инсталира нейният драйвер. С това камерата е достъпна за приложението.

Настройка на Web камерата

Настройката на Web камерата се извършва чрез нейния драйвер. От там могат да се определят параметрите на камерата, размерите на видео изображението и дори разположението на картината върху екрана. Чрез настройка на драйвера (обикновено чрез Control Panel на Windows) се управляват яркост, контраст, осветление, баланс на белия цвят и останалите стандартни параметри.
Съществуват драйвери, които позволяват няколко камери да споделят различни изображения, като по този начин операторът зад Microinvest Склад Pro Light ще вижда информацията от няколко камери едновременно. Всичко това се настройва на ниво драйвери на операционната система и по никакъв начин не влияе върху производителността или функциите на търговската система.

IP камери

Поддръжката на IP камери не се отличава от технологията за свързване на стандартна Web камера. Необходимо и достатъчно условие е да има съответен Windows драйвер и устройството да може да работи с текущата версия на операционната система. Тъй като Microinvest Склад Pro Light използва стандартен Windows драйвер, програмата не се интересува от технологията за връзка и комуникира чрез инсталирания драйвер.

Изображение в реално време

Настоящата технология не представлява видеонаблюдение със запис на информацията. Всички изображения са достъпни в реално време, без никаква обработка или запис на видео информацията. Затова трябва да се знае, че изображенията са моментални, без възможност да бъдат прегледани в друг период от време.

Психологически акцент

Практиката показва че съществуването на система за видеоконтрол работи благоприятно за дисциплината в търговския обект и действа респектиращо върху клиентите. Тъй като външните посетители не знаят за възможностите на системата, те се отнасят с внимание към всяка техника за отдалечено наблюдение и контрол. Като цяло наличието на Web камера подпомага този ефект и дава предимство на така оборудвани обекти.

Полезни връзки

Лични инструменти