Актуализация на Windows

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest работят с всички съвременни версия на Windows и следват световната тенденция за развитие на компютърните архитектури. Едновременно с това има няколко основни правила за гарантиране на качествена работа на системите. Едно от най-важните правила за осигуряване на безпроблемна работа е своевременната актуализация на операционната система и инсталиране на всички публикувани изменения.

Съдържание

Предимства на актуализацията

Microinvest внимателно проследява измененията, които се въвеждат в операционните системи. С течение на времето, в операционните системи се добавят нови функции, отстраняват се определени проблеми, въвежда се защита на информацията и се повишава стабилността на компютърната система. Предимството на своевременната актуализация е по-стабилна работа на продуктите и пълноценно използване на наличния хардуер.

Правила за актуализация

Правилата за актуализация на операционната система могат да се сведат до следния списък:

  • Незабавна актуализация при излизане на нови промени;
  • Спазване на принципите за инсталация на новостите;
  • Избор на всички нововъведения и използване на последни версии на всички инсталирани продукти.

Посочените правила са прости за спазване и лесни за изпълнение. От своя страна те гарантират стабилна работа на продуктите и елиминират затрудненията при внедряване и използване на софтуера.

Автоматична актуализация

Най-добра стабилност и работа се получава при използване на автоматичната актуализация на операционната система. Чрез вградените в Windows механизми се проверяват и инсталират всички нововъведения, които Microsoft публикува на сайта, като за потребителя целият процес е невидим и без никакво допълнително натоварване или затруднение.

Препоръки

Microinvest препоръчва следната практика:

  1. Включете автоматичната актуализация от Windows Update;
  2. Актуализирайте операционната система при всяка възможност, не отлагайте този процес;
  3. Проверявайте за новости от сайта на Microinvest и Microsoft и следвайте указанията.

Microinvest препоръчва незабавно обновление на операционната система в момента на поява на нова версия или нова актуализация. Често актуализацията решава определен проблем (видим или невидим) и осигурява по-стабилна работа на целия компютър.

Реални примери

Пример за предимствата на своевременната актуализация на операционната система е поддръжката на баркод скенери. При версии на Windows преди SP3, част от USB скенерите не се разпознаваха в системата. След актуализация до Windows XP SP3, тези устройства вече работят без проблеми и елиминират необходимостта от инсталиране на външни драйвери.
Могат да се посочат безброй аналогични примери за подобрения в операционната система, които решават един или друг проблем от миналото.

Полезни връзки

Лични инструменти