Десетични разделители

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest работят в различни държави и поддържат различни регионални настройки. Стандартно разликите между регионалните настройки са десетичния разделител, формата на датата и разделението на цифрите по хиляди. Прецизната настройка на десетичния разделител е задължителна за коректна работа на продукта.

Съдържание

Десетичен разделител

Десетичният разделител представлява самостоятелен знак, който разделя цялата и десетичната част на числата. Този знак се обработва от програмата във всяка една клетка, при всяка една функция и при всеки запис в базата от данни. Затова настройката на десетичния разделител е решаваща за работата на цялата система. Трябва да се обърне голямо внимание на настройката за интерпретиране и коректна работа десетичните числа.

Как да диагностицираме проблем? Проблеми с десетичния разделител се диагностицират по елементарен начин:

  1. При десетичен разделител „точка“, в програмата се въвежда цена 12.34 и ако при натискане на Enter програмата го закръгли на 12, тогава десетичният разделител не е коректен, най-вероятно не е „точка“ и програмата не може да обработи десетичната част на числото;
  2. При десетичен разделител „запетая“, в програмата се въвежда цена 12,34 и ако при натискане на Enter програмата го закръгли на 12, тогава десетичният разделител не е коректен и програмата не може да обработи десетичната част на числото;
  3. Ако нито един от посочените случаи не е работоспособен, тогава десетичния разделител е напълно погрешен и трябва да се пренастрои;
  4. Когато всичко е настроено правилно, тогава в клетката ще се появи стойността 12.34 с правилна десетична част.

Проверката на десетичния разделител се извършва първоначално, при инсталиране и настройка на системата. След стартиране на реалната работа не се налага промяната на тези настройки.

Настройка на разделителя

Настройката на десетичния разделител е функция на операционната система и е достъпна през Контролния панел и Регионалните настройки. В 90% от случаите е достатъчно да се избере държавата и езика на работа. В други 10% е необходимо да се променят параметрите ръчно. Настройката е на ниво операционна система и влияе върху всички програми на този компютър.

Особености на настройката

При промяна на регионалните настройки е задължително да се рестартират продуктите на Microinvest. Едва след това новите настройки влизат в сила. Особено опасно е да се променят настройките докато работите и имате операции. Това може да обърка работата на продукта и за промени въведените данни.
Понякога е необходимо да се рестартира и самата операционна система. Това е задължително, ако на този компютър работи SQL сървър.
Не се препоръчва промяна на десетичния разделител при вече въведени данни, това може да затрудни работата и да обърка съдържанието на базата.
При работа в мрежа е допустимо различните компютри да работят с различни десетични разделители. В базата от данни информацията се записва в универсален вид, без значение от индивидуалните настройки.

Фиксиран десетичен разделител

При Microinvest Склад Pro се използва фиксиран десетичен разредител и това винаги е десетична точка. Изборът и приложението на десетичния разделител е следствие на дългогодишен опит и удобство при работа с цифрови клавиатури и управление на касови апарати. Важно е да се отбележи, че десетичната точка работи без значение от локализацията на Windows и без значение от регионалните настройки. Все пак това е индивидуална особеност само на Microinvest Склад Pro, не важи за другите продукти.

Препоръчителни настройки

Препоръчителната настройка на десетичния разделител е десетична точка. Това гарантира максимално добра съвместимост на системата и удобство на работа. Въпреки че не е задължително използването на десетична точка, препоръчителната настройка решава много от проблемите за съвместимост.

Изводи

Макар и дребен на вид, десетичният разделител е основен за работата на програмата. Още при първоначалното инсталиране трябва да се обърне внимание на тази настройка, за да има солидна основа при следващото попълване на търговските операции.

Полезни връзки

Лични инструменти